REKLAMA

FOXBUY.COM S.A.: zawarcie umowy o współpracy

2020-11-13 10:21
publikacja
2020-11-13 10:21
Spis treści:

1. RAPORT BIEŻĄCY

2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)

3. INFORMACJE O PODMIOCIE

4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 22 / 2020
Data sporządzenia: 2020-11-13
Skrócona nazwa emitenta
FOXBUY.COM S.A.
Temat
zawarcie umowy o współpracy
Podstawa prawna
Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.
Treść raportu:
Zarząd Spółki Foxbuy.com S.A. z siedzibą w Koszalinie („Emitent”) informuje, że zawarł umowę o współpracy ze spółką Inventionbio sp. z o.o. z siedzibą w Bydgoszczy – spółką, której pakiet kontrolny jest przedmiotem negocjacji przez spółkę Boruta – Zachem S.A. („Kontrahent”).
Umowa o współpracy została zawarta w związku z możliwością nawiązania współpracy pomiędzy Stronami w zakresie możliwości zaangażowania kapitałowego i naukowego przez Kontrahenta w Emitenta oraz rozwoju prac związanych z opracowywaniem innowacyjnego suplementu diety o oparciu o leczniczą marihuanę, która ma wspomagać zmagania z chorobą COVID-19, o którym to produkcie Emitent informował w zmienionej strategii opublikowanej raportem ESPI nr 19/2020 z dnia 31 października 2020 r. Strony będą współpracować poprzez prowadzenie wspólnych badań w laboratorium posiadanym przez Kontrahenta w zakresie: 1) wpływu CBD na ochronę organizmu ludzkiego przed wirusami z grupy SARS; 2) zastosowania CBD w onkologii; 3) zastosowania CBD w terapii przeciwbólowej, która będzie się odbywała przy współpracy z wskazanymi przez Strony podmiotami leczniczymi (szpitale, kliniki, przychodnie, poradnie, itp.)
Zgodnie z przedmiotową umową Strony będą wymieniać się doświadczeniami, wiedzą, know – how oraz innymi dokumentami i materiałami w celu realizacji współpracy. Wszystkie informacje mają charakter informacji poufnych, stanowiącymi tajemnicę przedsiębiorstwa i która to tajemnica będzie przez Strony chroniona.
Zawarcie przedmiotowej umowy nie rodzi po żadnej ze Stron zobowiązań finansowych, natomiast jest to pierwszy etap w rozmowach związanych z nawiązaniem współpracy biznesowej oraz kapitałowej pomiędzy stronami w zakresie wzajemnego rozwoju know-how oraz innowacyjnego produktu Emitenta, co może przełożyć się w przyszłości na wyniki finansowe generowane przez Emitenta.

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

INFORMACJE O PODMIOCIE    >>>

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2020-11-13 Michał Jura Prezes Zarządu Michał Jura
Źródło:GPW - komunikaty spółek (ESPI)
Tematy
Otwórz Konto w aplikacji mobilnej GOmobile.

Otwórz Konto w aplikacji mobilnej GOmobile.

Advertisement

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki