REKLAMA

FOXBUY.COM S.A.: Rozwiązanie istotnej umowy

2020-10-23 20:19
publikacja
2020-10-23 20:19
Spis treści:

1. RAPORT BIEŻĄCY

2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)

3. INFORMACJE O PODMIOCIE

4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 15 / 2020
Data sporządzenia: 2020-10-23
Skrócona nazwa emitenta
FOXBUY.COM S.A.
Temat
Rozwiązanie istotnej umowy
Podstawa prawna
Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.
Treść raportu:
Zarząd Spółki Foxbuy.com S.A. (dalej: „Spółka”), w nawiązaniu do raportu ESPI nr 4/2020 z dnia 7 czerwca 2020 r., informuje o rozwiązaniu umowy warunkowej zawartej dnia 6 czerwca 2020 r. ze spółką Clown Polska sp. z o.o. z siedzibą w Koszalinie (dalej: „Kontrahent”). Umowa z dnia 6 czerwca 2020 r. dotyczyła warunkowego nabycia praw do platformy internetowej: Foxbuy.com, na której miałby być oferowane produkty w cenach producentów.
Strony zdecydowały się na rozwiązanie przedmiotowej umowy ze względu na trudności z pozyskaniem inwestorów zainteresowanych dofinansowaniem Spółki poprzez objęcie akcji serii D, a tym samym opóźnieniami w płatności raty licencyjnej do platformy internetowej: Foxbuy.com.
Rozwiązanie umowy powoduje, że Spółka traci prawo do licencji na platformę foxbuy.com, natomiast Kontrahent zrzeka się wszelkich roszczeń w stosunku do Spółki.
W związku z rozwiązaniem przedmiotowej umowy warunkowej, Spółka podejmie działania w celu określenia nowych kierunków rozwoju oraz planów na przyszłość, o czym poinformuje odrębnym raportem.

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

INFORMACJE O PODMIOCIE    >>>

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2020-10-23 Paweł Kiciński Prezes Zarządu Paweł Kiciński
Źródło:GPW - komunikaty spółek (ESPI)
Tematy
Zapytaj eksperta o kredyt hipoteczny

Zapytaj eksperta o kredyt hipoteczny

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki