REKLAMA

FORTE: informacja uzyskana w trybie art. 69 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych

2020-06-30 11:17
publikacja
2020-06-30 11:17
Spis treści:

1. RAPORT BIEŻĄCY

2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)

3. INFORMACJE O PODMIOCIE

4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ


Spis załączników:
zawiadomienie_o_nabyciu_akcji_30_06_2020.pdf  (RAPORT BIEŻĄCY)

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 15 / 2020
Data sporządzenia: 2020-06-30
Skrócona nazwa emitenta
FORTE
Temat
informacja uzyskana w trybie art. 69 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych
Podstawa prawna
Art. 70 pkt 1 Ustawy o ofercie - nabycie lub zbycie znacznego pakietu akcji
Treść raportu:

Zarząd FABRYK MEBLI „FORTE” S.A. z siedzibą w Ostrowi Mazowieckiej informuje, że w dniu 30 czerwca 2020 r. otrzymał od MaForm Holding Luxembourg SARL następującą informację:
„Zawiadomienie o nabyciu znacznego pakietu akcji Emitenta

Działając na podstawie art. 69 ust. 1 pkt 1 Ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (dalej jako „Ustawa”) niniejszym zawiadamiam, że w dniu 28 czerwca 2020 r. udział spółki MaForm Holding Luxembourg SARL (dalej jako „Spółka”) w ogólnej liczbie głosów w spółce „FABRYKI MEBLI FORTE” S.A. z siedzibą w Ostrowi Mazowieckiej (dalej jako „Emitent”) zwiększył się z poziomu 0% - do poziomu powyżej 25%.

W związku z art. 69 ust. 4 Ustawy zawiadamiam, że dnia 28 czerwca 2020 r. Spółka dokonała przejęcia spółki z tej samej grupy kapitałowej, tj. MaForm SARL (połączenie przez przejęcie). W dniu 28 czerwca 2020 r. zgodnie z przepisami Wielkiego Księstwa Luksemburga, cały majątek MaForm SARL (w tym wszystkie akcje Emitenta) został przejęty przez Spółkę, a MaForm SARL przestała istnieć jako odrębna jednostka organizacyjna.

Do tej pory Spółka nie posiadała żadnej akcji w kapitale zakładowym Emitenta. Aktualnie Spółka posiada 7.763.889 (słownie: siedem milionów siedemset sześćdziesiąt trzy tysiące osiemset osiemdziesiąt dziewięć) akcji Emitenta, które stanowią 32,44 procent akcji w kapitale zakładowym Emitenta oraz 32,44 procent w ogólnej liczbie głosów Emitenta.

Na dzień sporządzenia zawiadomienia brak jest podmiotów zależnych od Spółki posiadających akcje Emitenta. Ponadto nie istnieją osoby, o których mowa w art. 87 ust. 1 pkt 3) lit. c) Ustawy.

Do niniejszego zawiadomienia, nie znajdują zastosowania art. 69 ust. 4 pkt 7)-9) Ustawy.”

W załączeniu treść otrzymanego zawiadomienia, w wersji otrzymanej przez Spółkę.
Załączniki
Plik Opis
zawiadomienie o nabyciu akcji_30_06_2020.pdfzawiadomienie o nabyciu akcji_30_06_2020.pdf

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

INFORMACJE O PODMIOCIE    >>>

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2020-06-30 Mariusz Gazda Członek Zarządu
Źródło:GPW - komunikaty spółek (ESPI)
Tematy
Jak otrzymać nawet 1500 zł od Alior Banku + 300 zł od Bankier.pl SPRAWDŹ!

Jak otrzymać nawet 1500 zł od Alior Banku + 300 zł od Bankier.pl SPRAWDŹ!

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki