REKLAMA

FORTE: informacja poufna – wstępna informacja o wynikach finansowych Emitenta za I kwartał 2021 r.

2021-04-22 17:20
publikacja
2021-04-22 17:20
Spis treści:

1. RAPORT BIEŻĄCY

2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)

3. INFORMACJE O PODMIOCIE

4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 8 / 2021
Data sporządzenia: 2021-04-22
Skrócona nazwa emitenta
FORTE
Temat
informacja poufna – wstępna informacja o wynikach finansowych Emitenta za I kwartał 2021 r.
Podstawa prawna
Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.
Treść raportu:
Zarząd FABRYK MEBLI „FORTE” S.A. z siedzibą w Ostrowi Mazowieckiej (dalej: Emitent, Spółka) przekazuje do publicznej wiadomości wstępną informację o wynikach finansowych Grupy Kapitałowej FABRYK MEBLI „FORTE” S.A. (dalej: Grupa Kapitałowa lub Grupa) osiągniętych w I kwartale 2021 roku.

Zgodnie ze wstępnymi wyliczeniami przybliżona wartość skonsolidowanych przychodów ze sprzedaży Grupy Kapitałowej w I kwartale 2021 roku wyniosła 298 mln zł (w tym 24 mln zł stanowiła sprzedaż poza Grupę nadwyżek płyty meblowej wyprodukowanej we własnej fabryce płyty, tj. w TANNE Sp. z o .o.) vs 276 mln zł w okresie porównawczym 2020 roku (w tym 16 mln zł stanowiła sprzedaż płyty poza Grupę), czyli była o 8% wyższa w stosunku do roku 2020.

Szacunkowa wysokość skonsolidowanego wyniku EBIT Grupy Kapitałowej za I kwartał 2021 roku wyniosła 45 mln zł, w stosunku do 27 mln zł analogicznego okresu roku 2020 roku.

Szacunkowa wysokość skonsolidowanego wyniku EBITDA Grupy Kapitałowej za I kwartał 2021 roku wyniosła 59 mln zł, w stosunku do 41 mln zł w I kwartale roku 2020 (wzrost o 44%).
Poziom wskaźnika zadłużenia finansowego netto Grupy Kapitałowej na koniec I kwartału 2021 r. nie przekroczył poziomu 2 (wyniósł ok.1,5), czyli ukształtował się znacznie poniżej poziomów uzgodnionych z instytucjami finansującymi Grupę.

Wprowadzone pod koniec IV kwartału 2020 decyzje poszczególnych krajów, głównie z grupy DACH, tj. krajów niemieckojęzycznych, o ponownym całkowitym zamknięciu rynków, trwające do dziś oraz lokalne ograniczenia na pozostałych rynkach zbytu miały istotny wpływ, choć nie tak głęboki, jak w II kwartale 2020 roku, na niższe niż w IV kwartale 2020 wyniki Grupy.
Z drugiej strony utrzymujący się wysoki kurs EUR/PLN miał istotny pozytywny wpływ na wyniki Grupy w I kwartale 2021 r.

W I kwartale 2021 roku Grupa Kapitałowa nie wprowadziła całkowitego zatrzymania produkcji. Działania ograniczały się do czasowego obniżania mocy produkcyjnych oraz istotnego zwiększania poziomu zapasów, aby bazując na doświadczeniach z zeszłorocznego lockdown-u, być gotowym na realizację zamówień po ponownym otwarciu rynków.
Mając na uwadze trwające ograniczenia na poszczególnych rynkach związane z pandemią koronawirusa SARS CoV-2 , Zarząd Spółki przewiduje, że również w kwietniu i maju 2021 r. Spółka może wprowadzić czasowe ograniczanie produkcji, jednak bez redukcji zatrudnienia, co podobnie jak w I kwartale br. może mieć negatywny wpływ na wyniki Grupy za ten okres.
W obecnej sytuacji termin pełnego zniesienia ograniczeń w działalności klientów Grupy na poszczególnych rynkach jest najistotniejszym czynnikiem niepewności który może mieć negatywny wpływ na wyniki II kwartału 2021.

Zarząd Emitenta informuje, że podane powyżej wyniki finansowe mają charakter szacunkowy i mogą różnić się od danych ostatecznych, które zostaną zaprezentowane w raporcie za I kwartał 2021 roku.

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

INFORMACJE O PODMIOCIE    >>>

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2021-04-22 Mariusz Jacek Gazda członek Zarządu
Źródło:GPW - komunikaty spółek (ESPI)
Tematy
Konto Firmowe i Karta przez rok za bezwarunkowe 0 zł

Konto Firmowe i Karta przez rok za bezwarunkowe 0 zł

Advertisement

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki