REKLAMA

FORPOSTA: Powołanie nowych Członków Rady Nadzorczej Forposta S.A.

2021-08-12 18:26
publikacja
2021-08-12 18:26
Zarząd spółki FORPOSTA S.A. dalej z siedzibą w Katowicach niniejszym informuje, iż w dniu 04 sierpnia 2021r. Rada Nadzorcza działając na podstawie art. 15 ust. 8 Statutu Spółki jednomyślnie wybrała na Nowych Członków Rady Nadzorczej: Panią Marię Zając-Faber oraz Panią Monikę Kudzia.

1) Imię, nazwisko, zajmowane stanowisko lub funkcje pełnione w ramach Emitenta oraz termin upływu kadencji, na jaką dana osoba została powołana:
Maria Zając-Faber, Członek Rady Nadzorczej, kadencja Pani Marii Zając-Faber wygasa równocześnie z wygaśnięciem kadencji pozostałych Członków Rady Nadzorczej, tj. 26 czerwca 2022 r.

2) Opis kwalifikacji i doświadczenia zawodowego:
2004-2007 Firma Boit Systems Corporation USA-konsultant IT, od 2005r. na stanowisku kierownik systemów IT
2007-2021 własna działalność gospodarcza związana z branżą IT oraz Nowymi Technologiami

3) Wskazanie działalności wykonywanej przez daną osobę poza emitentem, gdy działalność ta ma istotne znaczenie dla emitenta:
Nie dotyczy.

4) Wskazanie wszystkich spółek prawa handlowego, w których, w okresie co najmniej ostatnich trzech lat, dana osoba była członkiem organów zarządzających lub nadzorczych albo wspólnikiem, ze wskazaniem, czy dana osoba nadal pełni funkcje w organach lub jest nadal wspólnikiem:
Nie dotyczy.

5) Informacje na temat prawomocnych wyroków, na mocy których dana osoba została skazana za przestępstwa oszustwa w okresie co najmniej ostatnich pięciu lat oraz wskazanie, czy w okresie co najmniej ostatnich pięciu lat osoba taka otrzymała sądowy zakaz działania jako członek organów zarządzających lub nadzorczych w spółkach prawa handlowego:
Nie dotyczy.

6) Szczegóły wszystkich przypadków upadłości, zarządu komisarycznego lub likwidacji, w okresie co najmniej ostatnich pięciu lat, w odniesieniu do podmiotów, w których dana osoba pełniła funkcje członka organu zarządzającego lub nadzorczego:
Nie dotyczy.

7) Informację, czy dana osoba prowadzi działalność, która jest konkurencyjna w stosunku do działalności emitenta, oraz czy jest wspólnikiem konkurencyjnej spółki cywilnej lub osobowej albo członkiem organu spółki kapitałowej lub członkiem organu jakiejkolwiek konkurencyjnej osoby prawnej:
Nie dotyczy.

8) Informację, czy dana osoba figuruje w rejestrze dłużników niewypłacalnych, prowadzonym na podstawie ustawy z dnia 20 sierpnia 1997 r. o Krajowym Rejestrze Sądowym:
Nie dotyczy.


1) Imię, nazwisko, zajmowane stanowisko lub funkcje pełnione w ramach Emitenta oraz termin upływu kadencji, na jaką dana osoba została powołana:
Monika Kudzia, Członek Rady Nadzorczej, kadencja Pani Moniki Kudzia wygasa równocześnie z wygaśnięciem kadencji pozostałych Członków Rady Nadzorczej, tj. 26 czerwca 2022 r.

2) Opis kwalifikacji i doświadczenia zawodowego:
2015-2021 Niezależny konsultant/doradca projektów zamawiających systemy IT, specjalista ds. zagadnień skutecznej ochrony przed zagrożeniami powodowanymi przez oprogramowanie malware ze szczególnym uwzględnieniem typu keylogger/spyware oraz programowaniem w HTML

3) Wskazanie działalności wykonywanej przez daną osobę poza emitentem, gdy działalność ta ma istotne znaczenie dla emitenta:
Nie dotyczy.

4) Wskazanie wszystkich spółek prawa handlowego, w których, w okresie co najmniej ostatnich trzech lat, dana osoba była członkiem organów zarządzających lub nadzorczych albo wspólnikiem, ze wskazaniem, czy dana osoba nadal pełni funkcje w organach lub jest nadal wspólnikiem:
Nie dotyczy.

5) Informacje na temat prawomocnych wyroków, na mocy których dana osoba została skazana za przestępstwa oszustwa w okresie co najmniej ostatnich pięciu lat oraz wskazanie, czy w okresie co najmniej ostatnich pięciu lat osoba taka otrzymała sądowy zakaz działania jako członek organów zarządzających lub nadzorczych w spółkach prawa handlowego:
Nie dotyczy.

6) Szczegóły wszystkich przypadków upadłości, zarządu komisarycznego lub likwidacji, w okresie co najmniej ostatnich pięciu lat, w odniesieniu do podmiotów, w których dana osoba pełniła funkcje członka organu zarządzającego lub nadzorczego:
Nie dotyczy.

7) Informację, czy dana osoba prowadzi działalność, która jest konkurencyjna w stosunku do działalności emitenta, oraz czy jest wspólnikiem konkurencyjnej spółki cywilnej lub osobowej albo członkiem organu spółki kapitałowej lub członkiem organu jakiejkolwiek konkurencyjnej osoby prawnej:
Nie dotyczy.

8) Informację, czy dana osoba figuruje w rejestrze dłużników niewypłacalnych, prowadzonym na podstawie ustawy z dnia 20 sierpnia 1997 r. o Krajowym Rejestrze Sądowym:
Nie dotyczy.

Podstawa prawna:
§ 3 ust. 1 pkt 7 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu "Informacje Bieżące i Okresowe Przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect"
Źródło:Komunikaty spółek (EBI)
Tematy
Szukasz pracownika? Opublikuj pierwsze ogłoszenie o pracę już od 59,32 zł na Pracuj.pl!

Szukasz pracownika? Opublikuj pierwsze ogłoszenie o pracę już od 59,32 zł na Pracuj.pl!

Advertisement

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki