11,0000 zł
0,00% 0,0000 zł
Forever Entertainment SA (FOR)

Ujawnienie opóźnionej informacji poufnej o prezentacji i dacie premiery Panzer Dragoon: Remake na platformie Nintendo Switch.

Spis treści:

1. RAPORT BIEŻĄCY

2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)

3. INFORMACJE O PODMIOCIE

4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 39 / 2020
Data sporządzenia: 2020-03-26
Skrócona nazwa emitenta
FOREVER ENTERTAINMENT S.A.
Temat
Ujawnienie opóźnionej informacji poufnej o prezentacji i dacie premiery Panzer Dragoon: Remake na platformie Nintendo Switch.
Podstawa prawna
Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.
Treść raportu:
Działając na podstawie art. 17 ust. 1 i 4 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) Nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku (rozporządzenie w sprawie nadużyć na rynku) oraz uchylające dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywy Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE („MAR”) spółka Forever Entertainment Spółka Akcyjna z siedzibą w Gdyni („Emitent”) przekazuje poniższą informację poufną dotyczącą prezentacji i daty premiery Panzer Dragoon: Remake na platformie Nintendo Switch („Informacja Poufna”)

Podanie do publicznej wiadomości Informacji Poufnej zostało opóźnione dnia 20 marca 2020r. na podstawie art. 17 ust. 4 MAR.

Treść opóźnionej Informacji Poufnej:

„Zarząd Forever Entertainment Spółka Akcyjna z siedzibą w Gdyni („Emitent”) informuje, iż w dniu dzisiejszym o godzinie 15:00 czasu CET gra Panzer Dragoon: Remake została zaprezentowana na Nintendo Direct i jednocześnie wprowadzona do sprzedaży w trybie „Shadow Drop”. Tryb wprowadzenia do sprzedaży jako „Shadow Drop”, polega na trzymaniu w tajemnicy terminu wydania gry do ostatniej minuty przed ogłoszeniem, dzięki czemu uzyskuje się efekt zaskoczenia graczy, który zostaje dodatkowo zintensyfikowany prezentacją gry na ważnym medialnym wydarzeniu. W opinii Zarządu Emitenta marcowe Nintendo Direct jest jednym z najważniejszych wydarzeń branży growej w tym roku. Fakt pokazania Panzer Dragoon: Remake na aż dwóch Nintendo Direct (E3 2019 i dzisiejsze wydarzenie), jest wielkim wyróżnieniem dla gry jak i dla Emitenta. Przystępując do tego wydarzenia, Emitent musiał zgodzić się na utrzymanie informacji o nim w tajemnicy, do dnia, w którym ono nastąpiło.
Gra jest aktualnie dostępna w Europie, Australii, Nowej Zelandii, USA, Kanadzie, Meksyku, a także po raz pierwszy w krajach Ameryki Południowej. Natomiast 2.04.2020 gra zadebiutuje na Nintendo Switch w Japonii. Cena gry to 24.99 Euro/24.99 USD lub równowartość w lokalnej walucie.
Ponadto Zarząd Emitenta informuje, że w dniu 27 marca 2020r. planowane jest rozpoczęcie przedsprzedaży gry w wersji pudełkowej na platformę Nintendo Switch przez Limited Run Games.
W opinii Zarządu Emitenta sprzedaż gry Panzer Dragoon: Remake na platformie Nintendo Switch (zarówno cyfrowo jak i fizycznie) będzie mieć istotny wpływ na wynik Spółki w roku 2020 jak i w kolejnych latach.”


Uzasadnienie opóźnienia przekazania Informacji Poufnej do publicznej wiadomości:

„W opinii Zarządu Emitenta opóźnienie przekazania Informacji Poufnej spełniało w momencie podjęcia decyzji o opóźnieniu warunki określone w MAR oraz w wytycznych Europejskiego Urzędu Nadzoru Giełd i Papierów Wartościowych dotyczących opóźnienia ujawnienia informacji poufnych z dnia 20 października 2016r.

Podanie do publicznej wiadomości Informacji Poufnej zostało opóźnione w dniu 20 marca 2020r.

Z uwagi na fakt, że Emitent został zobowiązany do zachowania w tajemnicy informacji o terminie premiery gry na platformie Nintendo Switch oraz o prezentacji gry na wydarzeniu Nintendo Direct, opóźnienie przekazania Informacji Poufnej było uzasadnione ochroną prawnie usprawiedliwionych i uzasadnionych interesów Emitenta. Opóźnienie Informacji Poufnej dotyczącej przedsprzedaży gry w wersji pudełkowej wynika z tego, iż w związku z zobowiązaniami Emitenta, zdarzenie te mogło zostać ogłoszone i rozpoczęte dopiero po ogłoszeniu premiery gry i rozpoczęciu sprzedaży gry w wersji cyfrowej na platformie Nintendo Switch.

W opinii Zarządu Emitenta nie istniały przesłanki wskazujące na to, że opóźnienie ujawnienia Informacji Poufnej mogło wprowadzić w błąd opinię publiczną z uwagi na uprzednio przekazywane informacje.
Emitent podjął działania i zastosował środki niezbędne do zachowania w poufności Informacji Poufnej do czasu podania jej do publicznej wiadomości, w szczególności poprzez bieżące monitorowanie poufności i sporządzenie listy osób posiadających dostęp do Informacji Poufnej.

Informacja Poufna została opóźniona do dnia 26 marca 2020 roku.”

Zgodnie z art. 17 ust. 4 akapit trzeci MAR natychmiast po podaniu opóźnionej Informacji Poufnej do wiadomości publicznej, Emitent poinformuje Komisję Nadzoru Finansowego o opóźnieniu ujawnienia Informacji Poufnej składając pisemne wyjaśnienie na temat spełnienia warunków określonych w art. 17 ust. 4 pkt a - c MAR wraz ze wskazaniem spełnienia przesłanek takiego opóźnienia, zgodnie z art. 4 ust 3 rozporządzenia wykonawczego Komisji UE nr 2016/1055 z dnia 29 czerwca 2016 r. ustanawiające wykonawcze standardy techniczne w odniesieniu do technicznych warunków właściwego podawania do wiadomości publicznej informacji poufnych i opóźniania podawania do wiadomości publicznej informacji poufnych zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014.


Podstawa prawna: Art. 17 ust. 1 i 4 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) NR 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku (rozporządzenie w sprawie nadużyć na rynku) oraz uchylające dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywy Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

INFORMACJE O PODMIOCIE    >>>

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2020-03-26 Zbigniew Dębicki Prezes Zarządu
Źródło: GPW - komunikaty spółek (ESPI)
Dodałeś komentarz Twój komentarz został zapisany i pojawi się na stronie za kilka minut.

Jeszcze nikt nie skomentował tego artykułu - Twój komentarz może być pierwszy.

Nowy komentarz

Anuluj
Polecane
Najnowsze
Popularne
Przejdź do strony za 5 Przejdź do strony »

Czy wiesz, że korzystasz z adblocka?
Reklamy nie są takie złe

To dzięki nim możemy udostępniać
Ci nasze treści.