0,0860 zł
-3,80% -0,0034 zł
FON SA (FON)

Aktualizacja wartości aktywów finansowych.

Spis treści:

1. RAPORT BIEŻĄCY

2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)

3. INFORMACJE O PODMIOCIE

4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 32 / 2017
Data sporządzenia: 2017-05-04
Skrócona nazwa emitenta
FON
Temat
Aktualizacja wartości aktywów finansowych.
Podstawa prawna
Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.
Treść raportu:
Zarząd FON S.A. z siedzibą w Płocku niniejszym informuje, że w związku z prowadzonymi przez Spółkę pracami nad raportem za I kwartał 2017roku , którego publikacja przewidziana została na dzień 8.05.2017r., Zarząd Emitenta w dniu 04.05.2017r. podjął decyzję o dokonaniu na dzień 31.03.2017r. wyceny aktualizującej wartość aktywów finansowych Spółki.

Aktualizacją wartości w kwocie 3.018 tys. zł objęte zostały aktywa:- udziały spółki IFEA Sp. z o.o. w Płocku Emitent informuje, że na dzień 31.03.2017r. oraz na dzień publikacji niniejszego raportu posiada 12.899 udziałów spółki IFEA Sp. z o.o., która to liczba stanowi 44,58% udziału w kapitale zakładowym oraz uprawnia do oddania 12.899 głosów stanowiących 44,58% ogólnej liczbie głosów IFEA Sp. z o.o.

Emitent informuje, że podjął decyzję o dokonaniu aktualizacji wartości w aktywach finansowych Emitenta z tytułu zmiany wartości udziałów IFEA Sp. z o.o. o kwotę w wysokości 3.018 tys. zł

W konsekwencji opisanej powyżej wyceny wartości aktywów kapitał z aktualizacji wyceny Emitenta zostanie obciążony kwotą 3.018 tys. zł. Dotychczas prezentowana wartość 12.899 udziałów IFEA Sp. z o.o. w sprawozdaniu finansowym Emitenta na 31.12.2016 roku to 36.519 tys. zł, zaś wartość udziałów IFEA Sp. z o.o. po dokonaniu korekty odpisu na 31.03.2017r. wynosi 33.502 tys. zł.

Podstawą dokonania odpisów było przeprowadzenie przez Zarząd Emitenta analiz finansowych w oparciu o pozyskane dane finansowe spółki IFEA Sp. zo.o. .

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

INFORMACJE O PODMIOCIE    >>>

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2017-05-04 Damian Patrowicz p.o. Prezes Zarządu
Źródło: GPW - komunikaty spółek (ESPI)
Dodałeś komentarz Twój komentarz został zapisany i pojawi się na stronie za kilka minut.

Nowy komentarz

Anuluj
0 0 ~Hoho

Mają tego jak lodu?

! Odpowiedz

Kalendarium

  • Publikacja raportu za I kwartał 2019 roku.

  • NWZA ws. zatwierdzenia firmy audytorskiej do przeprowadzenia badania sprawozdania finansowego, ustalenia ostatniego dnia okresu sprawozdawczego rozpoczętego w dniu 1 stycznia 2018 roku, za który spółka sporządzi sprawozdanie finansowe oraz ustalenia standardu sprawozdawczości finansowej, w którym spółka będzie sporządzać sprawozdania finansowe.

Przejdź do strony za 5 Przejdź do strony »

Czy wiesz, że korzystasz z adblocka?
Reklamy nie są takie złe

To dzięki nim możemy udostępniać
Ci nasze treści.