REKLAMA
BADANIE

FINVENTUR: Wniosek o rozszerzenie porządku obrad NWZA zwołanego na dzień 16 lutego 2023 roku

2023-01-26 18:44
publikacja
2023-01-26 18:44
Zarząd FinTech Ventures Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie („Spółka”) informuje, że w dniu 26 stycznia 2023 roku otrzymał od akcjonariusza Spółki - LOFAR AB wniosek złożony w trybie art. 401 § 1 KSH, dotyczący rozszerzenia porządku obrad NWZA Emitenta zwołanego na dzień 16 lutego 2023 roku.
W ramach złożonego wniosku, uprawniony akcjonariusz wniósł o uzupełnienie porządku obrad Walnego Zgromadzenia poprzez podjęcie uchwał w przedmiocie: zmiany Statutu Spółki w zakresie możliwości podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w ramach kapitału docelowego.

Akcjonariusz odstąpił od uzasadnienia wniosku o rozszerzanie porządku obrad, załączając projekty proponowanych uchwał. Tym samym, zgodnie ze zgłoszonym wnioskiem, aktualny porządek obrad NWZA Emitenta zwołanego na dzień 16 lutego 2023 roku przedstawia się następująco:

1. Otwarcie Walnego Zgromadzenia.
2. Wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia.
3. Sporządzenie listy obecności.
4. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał.
5. Przyjęcie porządku obrad.
6. Podjęcie uchwał w przedmiocie zmian w składzie organu nadzorczego Spółki.
7. Podjęcie uchwały w przedmiocie zmiany Statutu w zakresie:
1) zmiany firmy Spółki,
2) rozszerzenia działalności Spółki.,
3) możliwości podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w ramach kapitału docelowego.
8. Podjęcie uchwały w przedmiocie przyjęcia tekstu jednolitego Statutu Spółki.
9. Podjęcie uchwały w zakresie udzielenia zgody przez Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy na rozszerzenie działalności Spółki.
10. Podjęcie uchwały w sprawie przejęcia Ecap Esports Ltd.
11. Zamknięcie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

Zarząd przedstawia dotychczasowe i proponowane zmiany do Statutu Spółki wynikające z wniosku akcjonariusza o rozszerzenie porządku obrad w załączniku do niniejszego raportu.


Podstawa prawna: §4 ust. 2 pkt. 2,3 i 4 Załącznika Nr 3 do Regulaminu ASO.
Załączniki
20230126_184431_0000145005_0000146995.pdf
20230126_184431_0000145005_0000146996.pdf
20230126_184431_0000145005_0000146997.pdf
20230126_184431_0000145005_0000146998.pdf
Źródło:Komunikaty spółek (EBI)
Tematy
Rekrutujesz? Odbierz 50% rabatu na pierwsze ogłoszenie na Pracuj.pl

Rekrutujesz? Odbierz 50% rabatu na pierwsze ogłoszenie na Pracuj.pl

Advertisement

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki