REKLAMA

FINVENTUR: Treść uchwał Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy spółki FinTech Ventures S.A. podjętych w dniu 27.04.2022r. - korekta

2022-05-20 10:30
publikacja
2022-05-20 10:30
Zarząd FinTech Ventures S.A. z siedzibą w Warszawie ("Spółka", "Emitent") przekazuje do publicznej wiadomości skorygowaną treść uchwał podjętych na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki FinTech Ventures S.A, które odbyło się w dniu 27.04.2022r. wraz z liczbą akcji, z których oddano ważne głosy, oraz procentowym udziale tychże akcji w kapitale zakładowym, łączną liczbą ważnych głosów, w tym liczba głosów "za", "przeciw" i "wstrzymujących się”.
Treść uchwał nie uległa zmianie a różnią się jedynie liczba akcji, z których oddano ważne głosy oraz procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym, łączna liczba głosów ważnych, w tym głosów „za”, „przeciw” i „wstrzymujących się”. Różnica wynika ze sprostowania protokołu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia, po dostrzeżeniu rozbieżności pomiędzy ilością akcji i głosów biorących udział w zgromadzeniu i zgłoszonych do udziału w tym zgromadzeniu a uwidocznionym w protokole. Okoliczność ta nie miała wpływu na prawidłowość podjętych uchwał, ponieważ za wszystkimi uchwałami głosowano „za” z wszystkich akcji mogących brać udział w głosowaniach.


Podstawa prawna:
§4 ust. 2 pkt 7 Załącznika nr 3 do Regulaminu ASO
Załączniki
20220520_103020_0000140743_0000140306.pdf
Źródło:Komunikaty spółek (EBI)
Tematy
Zyskaj 360 zł i oszczędzaj na 6% w Banku Millennium

Zyskaj 360 zł i oszczędzaj na 6% w Banku Millennium

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki