REKLAMA
BADANIE

FINVENTUR: Podjęcie przez zarząd emitenta decyzji o podwyższeniu kapitału zakładowego emitenta w granicach kapitału docelowego

2023-01-26 18:47
publikacja
2023-01-26 18:47
Zarząd FinTech Ventures S.A. z siedzibą w Warszawie („Spółka”, „Emitent”) informuje, że w dniu 26 stycznia 2023 roku działając na podstawie art. 446, w zgodzie z art. 431 §1 i §2 pkt. 1); art. 432 Kodeksu Spółek Handlowych oraz § 4 Statutu Spółki, po wyrażeniu zgody przez Radę Nadzorczą, podjął uchwałę w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego w ramach kapitału docelowego, poprzez emisję akcji zwykłych na okaziciela serii D2 z wyłączeniem prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy.

Na mocy podjętej uchwały podwyższa się kapitał zakładowy Spółki o kwotę 100.000 zł. Podwyższenie kapitału zakładowego dokonane zostanie poprzez emisję 1.000.000 akcji zwykłych na okaziciela serii D2, o wartości nominalnej 0,1 zł każda. Cenę emisyjną akcji ustalono na poziomie 0,25 zł. Emisja akcji serii D2 odbywa się w trybie oferty prywatnej. Akcje będą pokryte wkładem pieniężnym.
Na podstawie uchwały Zarządu Emitenta akcje serii D2 będą stanowiły przedmiot ubiegania się o wprowadzenia do obrotu w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect.


Podstawa prawna: § 3 ust 1 pkt 4 Załącznika nr 3 Regulaminu ASO
Źródło:Komunikaty spółek (EBI)
Tematy
Konto firmowe z premią do 2000 zł od Banku Millennium + 400 zł od Bankier.pl

Konto firmowe z premią do 2000 zł od Banku Millennium + 400 zł od Bankier.pl

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki