REKLAMA

FERRUM: wyniki finansowe

2021-04-29 08:04
publikacja
2021-04-29 08:04
Spis treści:

1. STRONA TYTUŁOWA

2. WYBRANE DANE FINANSOWE

3. KOREKTA RAPORTU

4. ZAWARTOŚĆ RAPORTU


Spis załączników:
List_Prezesa_2020.xhtml  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
List_Prezesa_2020.xhtml.XAdES  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
FER-2020-12-31.zip  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
FER-2020-12-31.zip.XAdES  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
Sprawozdanie_Zarzadu_z_dzialalnosci_GK_FERRUM_za_2020.xhtml  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
Sprawozdanie_Zarzadu_z_dzialalnosci_GK_FERRUM_za_2020.xhtml.XAdES  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
20201231_SSF_Ferrum_SA_Sprawozdanie_z_badania_20210428.xhtml  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
20201231_SSF_Ferrum_SA_Sprawozdanie_z_badania_20210428.xhtml.xades  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
Oswiadczenia_RN_2020.xhtml  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)

STRONA TYTUŁOWA    >>>

WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. w tys. EUR
2020 2019 2020 2019
I. Przychody ze sprzedaży 551 363,00 449 426,00 123 232,00 104 474,00
II. Zysk (strata) z działaności operacyjnej 4 950,00 5 489,00 1 106,00 1 276,00
III. Zysk (strata) przed opodatkowaniem -7 053,00 -6 243,00 -1 576,00 -1 451,00
IV. Zysk (strata) netto -8 876,00 -7 406,00 -1 984,00 -1 722,00
V. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej -44 824,00 -24 321,00 -10 018,00 -5 654,00
VI. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej -9 746,00 -12 863,00 -2 178,00 -2 990,00
VII. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej 52 346,00 40 339,00 11 700,00 9 377,00
VIII. Przepływy pieniężne netto razem -2 224,00 3 155,00 -497,00 733,00
IX. Aktywa razem 495 488,00 401 935,00 107 369,00 94 384,00
X. Zobowiązania długoterminowe 192 227,00 23 255,00 41 654,00 5 461,00
XI. Zobowiązania krótkoterminowe 191 266,00 257 450,00 41 446,00 60 456,00
XII. Kapitał własny 111 995,00 121 230,00 24 269,00 28 468,00
XIII. Kapitał akcyjny 178 946,00 178 946,00 38 777,00 42 021,00
XIV. Średnioważona liczba akcji (w sztukach) * 57 911 485,00 57 911 485,00 57 911 485,00 57 911 485,00
XV. Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/EUR) -0,15 -0,13 -0,01 -0,03
XVI. Liczba akcji (w sztukach) 57 911 485,00 57 911 485,00 57 911 485,00 57 911 485,00
XVII. Wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR)** 1,93 2,09 0,45 0,49
*szczegółowe informacje nt. kapitału zakładowego oraz liczby akcji znajdują się w pkt 8.4. Informacje o akcjach i akcjonariacie w Sprawozdaniu Zarządu z działalności Spólki FERRUM S.A. i GK FERRUM za rok 2020
** wartość księgowa na jedną akcję została przeliczona w oparciu o liczbę akcji na koniec okresu bilansowego
Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa

INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU
Skorygowany raportem bieżącym nr z dnia o treści:
Plik Opis

ZAWARTOŚĆ RAPORTU
Skonsolidowany raport roczny powinien zawierać składniki i informacje zgodnie z przepisami Rozporządzenia w sprawie informacji bieżących i okresowych lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 Ustawy o ofercie lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 i ust. 6 tej Ustawy
Plik Opis
List_Prezesa_2020.xhtmlList_Prezesa_2020.xhtml List Prezesa FERRUM S.A. do Akcjonariuszy
List_Prezesa_2020.xhtml.XAdESList_Prezesa_2020.xhtml.XAdES List Prezesa FERRUM S.A. do Akcjonariuszy -podpis
FER-2020-12-31.zipFER-2020-12-31.zip Roczne skonsolidowane sprawozdanie finansowe GK FERRUM
FER-2020-12-31.zip.XAdESFER-2020-12-31.zip.XAdES Roczne skonsolidowane sprawozdanie finansowe GK FERRUM - podpis
Sprawozdanie_Zarzadu_z_dzialalnosci_GK_FERRUM_za_2020.xhtmlSprawozdanie_Zarzadu_z_dzialalnosci_GK_FERRUM_za_2020.xhtml Sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki FERRUM S.A. i GK FERRUM za 2020
Sprawozdanie_Zarzadu_z_dzialalnosci_GK_FERRUM_za_2020.xhtml.XAdESSprawozdanie_Zarzadu_z_dzialalnosci_GK_FERRUM_za_2020.xhtml.XAdES Sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki FERRUM S.A. i GK FERRUM za 2020 - podpis
20201231_SSF_Ferrum_SA_Sprawozdanie_z_badania_20210428.xhtml20201231_SSF_Ferrum_SA_Sprawozdanie_z_badania_20210428.xhtml Sprawozdanie Niezależnego Biegłego Rewidenta z badania
20201231_SSF_Ferrum_SA_Sprawozdanie_z_badania_20210428.xhtml.xades20201231_SSF_Ferrum_SA_Sprawozdanie_z_badania_20210428.xhtml.xades Sprawozdanie Niezależnego Biegłego Rewidenta z badania - podpis
Oswiadczenia_RN_2020.xhtmlOswiadczenia_RN_2020.xhtml Oświadczenia Rady Nadzorczej FERRUM S.A.
Źródło:GPW - komunikaty spółek (ESPI)
Tematy
Kredyt dla firm do 350 tys. na dowolny cel z decyzją online nawet w 10 minut

Kredyt dla firm do 350 tys. na dowolny cel z decyzją online nawet w 10 minut

Advertisement

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki