3,7900 zł
3,84% 0,1400 zł
Ferrum SA (FER)

Wyniki finansowe

Spis treści:

1. STRONA TYTUŁOWA

2. WYBRANE DANE FINANSOWE

3. KOREKTA RAPORTU

4. ZAWARTOŚĆ RAPORTU

5. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ


Spis załączników:
QSrIII2019FERRUM_-sig-sig.pdf  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)

STRONA TYTUŁOWA    >>>

WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. w tys. EUR
3 kwartał(y) narastająco / 2019 okres od 2019-01-01 do 2019-09-30 3 kwartał(y) narastająco / 2018 okres od 2018-01-01 do 2018-09-30 3 kwartał(y) narastająco / 2019 okres od 2019-01-01 do 2019-09-30 3 kwartał(y) narastająco / 2018 okres od 2018-01-01 do 2018-09-30
Dane dotyczace skonsolidowanego sprawozdania finansowego
I. Przychody ze sprzedaży 361 733 252 354 83 956 59 329
II. Zysk (strata) z działalności operacyjnej 10 349 6 893 2 402 1 621
III. Zysk (strata) brutto 2 628 784 610 184
IV. Zysk (strata) netto 1 888 -168 438 -39
V. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej -14 460 -33 207 -3 356 -7 807
VI. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej -8 779 -4 563 -2 038 -1 073
VII. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej 36 860 57 210 8 555 13 450
VIII. Przepływy pieniężne netto razem 13 621 19 440 3 161 4 570
IX. Aktywa razem na dzień* 397 257 327 177 90 831 76 088
X. Zobowiązania długoterminowe* 20 252 70 362 4 631 16 363
XI. Zobowiązania krótkoterminowe* 246 439 128 053 56 347 29 780
XII. Kapitał własny* 130 566 128 762 29 853 29 945
XIII. Kapitał akcyjny* 178 946 178 946 40 915 41 615
XIV. Średnioważona liczba akcji (w sztukach)** 57 911 485 49 435 877 57 911 485 49 435 877
XV. Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/EUR) 0,03 0,00 0,01 0,00
XVI. Liczba akcji (w sztukach) 57 911 485 57 911 485 57 911 485 57 911 485
XVII. Wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR)*** 2,25 2,22 0,52 0,52
Dane dotyczące jednostkowego sprawozdania finansowego
XVIII. Przychody ze sprzedaży 311 237 195 251 72 236 45 904
XIX. Zysk (strata) z działalności operacyjnej 4 302 -1 701 998 -400
XX. Zysk (strata) przed opodatkowaniem -2 913 -7 026 -676 -1 652
XXI. Zysk (strata) netto -2 745 -6 456 -637 -1 518
XXII. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej -18 081 -46 755 -4 196 -10 992
XXIII. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej -1 679 -5 -390 -1
XXIV. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej 36 488 62 915 8 469 14 791
XXV. Przepływy pieniężne netto razem 16 728 16 155 3 882 3 798
XXVI. Aktywa razem na dzień* 340 890 264 462 77 943 61 503
XXVII. Zobowiązania długoterminowe* 31 768 66 546 7 264 15 476
XXVIII. Zobowiązania krótkoterminowe* 209 251 95 225 47 844 22 145
XXIX. Kapitał własny* 99 871 102 691 22 835 23 882
XXX. Kapitał akcyjny 178 946 178 946 40 915 41 615
XXXI. Średnioważona liczba akcji (w sztukach)**) 57 911 485 49 435 877 57 911 485 49 435 877
XXXII. Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą -0,05 -0,13 -0,01 -0,03
XXXIII. Liczba akcji na koniec okresu bilansowego (w sztukach)* 57 911 485 57 911 485 57 911 485 57 911 485
XXXIV. Wartosć księgowa na jedną akcję (w zł/EUR)** 1,72 1,77 0,40 0,41


*dane bilansowe dla okresu porównawczego
zostały podane na dzień 31.12.2018**szczegółowe
informacje nt.kapitału zakładowego oraz liczby akcji znajdują się w pkt
5.7 Akcje i akcjonariat***wartość księgowa na jedną akcję została
przeliczona w oparciu o liczbę akcji na koniec okresu bilansowego


W przypadku prezentowania wybranych danych finansowych z kwartalnej informacji finansowej dane te należy odpowiednio opisać.

Wybrane dane finansowe ze skonsolidowanego bilansu (skonsolidowanego sprawozdania z sytuacji finansowej) lub odpowiednio z bilansu (sprawozdania z sytuacji finansowej) prezentuje się na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego, co należy odpowiednio opisać.
Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa.

INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU
Skorygowany raportem bieżącym nr z dnia o treści:
Plik Opis

ZAWARTOŚĆ RAPORTU
”Rozszerzony” skonsolidowany raport kwartalny powinien zawierać składniki i informacje zgodnie z przepisami Rozporządzenia w sprawie informacji bieżących i okresowych lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 Ustawy o ofercie lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 i ust. 6 tej Ustawy
Plik Opis
QSrIII2019FERRUM -sig-sig.pdfQSrIII2019FERRUM -sig-sig.pdf Rozszerzony skonsolidowany raport kwartalny za III kwartał 2019 roku

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2019-11-29 Krzysztof Kasprzycki Prezes Zarządu Krzysztof Kasprzycki
2019-11-29 Honorata Szlachetka Wiceprezes Zarządu Honorata Szlachetka
Źródło: GPW - komunikaty spółek (ESPI)
Dodałeś komentarz Twój komentarz został zapisany i pojawi się na stronie za kilka minut.

Jeszcze nikt nie skomentował tego artykułu - Twój komentarz może być pierwszy.

Nowy komentarz

Anuluj
Polecane
Najnowsze
Popularne
Przejdź do strony za 5 Przejdź do strony »

Czy wiesz, że korzystasz z adblocka?
Reklamy nie są takie złe

To dzięki nim możemy udostępniać
Ci nasze treści.