4,3600 zł
2,59% 0,1100 zł
Ferrum SA (FER)

Zawarcie umowy pożyczki

Spis treści:

1. RAPORT BIEŻĄCY

2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)

3. INFORMACJE O PODMIOCIE

4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 26 / 2018
Data sporządzenia: 2018-05-17
Skrócona nazwa emitenta
FERRUM
Temat
Zawarcie umowy pożyczki
Podstawa prawna
Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.
Treść raportu:
Zarząd FERRUM S.A. (Emitent, Spółka) informuje o zawarciu w dniu 17 maja 2018 r. umowy pożyczki (Umowa) pomiędzy Spółką jako Pożyczkobiorcą a Watchet Sp. z o.o. jako Pożyczkodawcą. Zgodnie
z Umową Pożyczkodawca udzielił Spółce oprocentowanej na warunkach rynkowych pożyczki pieniężnej
w łącznej kwocie 59,5 mln zł (Pożyczka), która zostanie wypłacona w dwóch transzach (Transza 1 obejmuje kwotę 30 mln zł, a Transza 2 kwotę 29,5 mln zł), natomiast Spółka zobowiązała się do spłaty pożyczki w jednej racie płatnej w terminie dwóch lat od wypłaty Transzy 2, a w przypadku gdy Transza 2 nie zostałaby wypłacona, termin spłaty przypadać będzie w drugą rocznicę wypłaty Transzy 1.
Pożyczka została udzielona w celach związanych z bieżącą działalnością Spółki, jak w szczególności regulowanie zobowiązań i zasilenie kapitału obrotowego.
Strony postanowiły, że każda transza Pożyczki zostanie wypłacona na wniosek Spółki po dokonaniu wskazanych w Umowie, zwyczajowo wymaganych przy tego rodzaju umowach czynności formalno-prawnych, jak w szczególności uzyskanie niezbędnych zgód korporacyjnych Spółki wyrażających zgodę na zawarcie i wykonanie Umowy, ustanowienie wszystkich zabezpieczeń spłaty Pożyczki i obligacji, czy też opłacenie przez obligatariuszy obligacji wyemitowanych przez Pożyczkodawcę na potrzeby wypłaty Pożyczki.
Zabezpieczenie spłaty Pożyczki stanowią w szczególności: (i) oświadczenie Emitenta o poddaniu się egzekucji do kwoty 89 250 tys. PLN, (ii) hipoteka umowna łączna do maksymalnej kwoty zabezpieczenia równej 150% kwoty Pożyczki, (iii) zastaw rejestrowy na wybranych aktywach do wysokości najwyższej sumy zabezpieczenia w kwocie 150% kwoty Pożyczki.
Jednocześnie Spółka informuje, że obok standardowych warunków powszechnie stosowanych w tego typu umowach w zakresie możliwości jej wypowiedzenia strony wskazały dodatkowo jako okoliczność uprawniającą do wypowiedzenia Umowy m.in. wykorzystanie Pożyczki niezgodnie z jej celem oraz brak nabycia przez Emitenta w terminie sześciu miesięcy od dnia zawarcia Umowy linii do produkcji rur spiralnie spawanych, o której mowa w raporcie bieżącym nr 27/2017.
Pozostałe warunki Umowy, w tym w zakresie pozostałych okoliczności umożliwiających jej wypowiedzenie lub odstąpienie od niej nie odbiegają od warunków powszechnie stosowanych w tego typu umowach.

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

INFORMACJE O PODMIOCIE    >>>

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2018-05-17 Krzysztof Kasprzycki Prezes Zarządu Krzysztof Kasprzycki
2018-05-17 Włodzimierz Kasztalski Wiceprezes Zarządu Włodzimierz Kasztalski
Źródło: GPW - komunikaty spółek (ESPI)
Dodałeś komentarz Twój komentarz został zapisany i pojawi się na stronie za kilka minut.

Jeszcze nikt nie skomentował tego artykułu - Twój komentarz może być pierwszy.

Nowy komentarz

Anuluj
Przejdź do strony za 5 Przejdź do strony »

Czy wiesz, że korzystasz z adblocka?
Reklamy nie są takie złe

To dzięki nim możemy udostępniać
Ci nasze treści.