REKLAMA

FERRUM: Wstępne wyniki finansowe za I kwartał 2021 r.

2021-05-24 07:48
publikacja
2021-05-24 07:48
Spis treści:

1. RAPORT BIEŻĄCY

2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)

3. INFORMACJE O PODMIOCIE

4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 10 / 2021
Data sporządzenia: 2021-05-24
Skrócona nazwa emitenta
FERRUM
Temat
Wstępne wyniki finansowe za I kwartał 2021 r.
Podstawa prawna
Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.
Treść raportu:
Zarząd FERRUM S.A. ("Emitent", "Spółka") informuje, iż w dniu 24 maja 2021 r., w związku z zakończeniem w tym samym dniu procesu agregacji danych finansowych realizowanym na potrzeby przygotowania skonsolidowanego raportu kwartalnego za I kwartał 2021 r., podjęta została decyzja o przekazaniu do publicznej wiadomości wstępnych jednostkowych oraz skonsolidowanych wyników finansowych.
Jednostkowe przychody ze sprzedaży netto produktów, towarów i materiałów wyniosły za
I kwartał 2021 r. ok. 160.148 tys. zł i były wyższe o ok. 43.405 tys. zł tj. o ok. 37% od przychodów osiągniętych
w analogicznym okresie roku poprzedniego. W okresie sprawozdawczym Spółka realizowała dostawy do OGP Gaz-System S.A. w ramach umów częściowych, o których informowano raportami bieżącymi nr 24/2020 i 32/2020 tj. dostawy rur stalowych dla zadań towarzyszących gazociągowi Baltic Pipe LOT C oraz gazociągowi Baltic Pipe LOT D. W porównaniu z analogicznym okresem roku ubiegłego Emitent odnotował poprawę wyniku ze sprzedaży produktów oraz towarów i materiałów (rozumianego jako zysk brutto ze sprzedaży pomniejszony o koszty zarządu oraz koszty sprzedaży), odnotowując w I kwartale 2021 r. zysk ze sprzedaży w kwocie ok. 7.017 tys. zł w porównaniu do straty w kwocie 125 tys. zł w okresie porównawczym. W I kwartale 2021 r. Spółka osiągnęła zysk z działalności operacyjnej na poziomie ok. 7.272 tys. zł wyższy o ok. 7.062 tys. zł od zysku operacyjnego osiągniętego za I kwartał 2020 r. W zakresie wyniku netto Emitent za I kwartał 2021 r. również osiągnął zysk w kwocie ok. 1.911 tys. zł ,
w miejsce straty netto 4.326 tys. zł za I kwartał 2020 r., co oznacza wzrost wyniku na tym poziomie o ok. 6.237 tys. zł.
Skonsolidowane przychody ze sprzedaży netto produktów, towarów i materiałów za I kwartał 2021 r. wyniosły ok. 183.273 tys. zł, co stanowiło wzrost o ok. 41.900 tys. zł tj. o ok. 30% w stosunku do przychodów osiągniętych
w analogicznym okresie roku poprzedniego. Wyższe skonsolidowane przychody ze sprzedaży netto są efektem wzrostu przychodów ze sprzedaży w podmiocie dominującym FERRUM S.A. W porównaniu z analogicznym okresem roku ubiegłego Grupa Kapitałowa FERRUM („Grupa”) odnotowała wzrost zysku ze sprzedaży z poziomu 1.917 tys. zł do poziomu ok. 8.004 tys. zł. Skonsolidowany zysk z działalności operacyjnej Grupy wyniósł za I kwartał 2021 r. ok. 8.289 tys. zł i był wyższy o ok. 6.455 tys. zł od zysku operacyjnego za I kwartał 2020 r. W zakresie wyniku netto za I kwartał 2021 r. Grupa osiągnęła zysk w kwocie ok. 2.249 tys. zł w miejsce straty netto 2.733 tys.
zł za I kwartał 2020 r., co oznacza wzrost wyniku na tym poziomie o ok. 4.982 tys. zł.
Szczegółowe informacje na temat ostatecznych wyników finansowych osiągniętych przez Spółkę i Grupę Kapitałową FERRUM za I kwartał 2021 r. zostaną przekazane do publicznej wiadomości w dniu 31 maja 2021 r.

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

INFORMACJE O PODMIOCIE    >>>

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2021-05-24 Krzysztof Kasprzycki Prezes Zarządu Krzysztof Kasprzycki
2021-05-24 Honorata Szlachetka Wiceprezes Zarządu Honorata Szlachetka
Źródło:GPW - komunikaty spółek (ESPI)
Tematy
Załóż eKonto w promocji i zyskaj 150 zł od Bankier.pl + do 300 zł od mBanku + do 300 zł w programie poleceń

Załóż eKonto w promocji i zyskaj 150 zł od Bankier.pl + do 300 zł od mBanku + do 300 zł w programie poleceń

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki