REKLAMA

FERRUM: Treść uchwał podjętych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie w dniu 29 czerwca 2021 r.

2021-06-29 14:52
publikacja
2021-06-29 14:52
Spis treści:

1. RAPORT BIEŻĄCY

2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)

3. INFORMACJE O PODMIOCIE

4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ


Spis załączników:
Zal_1_RB_016_2021.pdf  (RAPORT BIEŻĄCY)
Zal_2_RB_016_2021.pdf  (RAPORT BIEŻĄCY)

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 16 / 2021
Data sporządzenia: 2021-06-29
Skrócona nazwa emitenta
FERRUM
Temat
Treść uchwał podjętych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie w dniu 29 czerwca 2021 r.
Podstawa prawna
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
Treść raportu:
Zarząd FERRUM S.A. (Spółka) przekazuje w załączeniu treść uchwał podjętych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie FERRUM S.A. w dniu 29 czerwca 2021 r. (ZWZ). Jednocześnie Spółka informuje, iż nie miało miejsca odstąpienie przez ZWZ od rozpatrzenia któregokolwiek z punktów porządku obrad oraz brak było projektów uchwał, które były poddane pod głosowanie, a nie zostały podjęte, a ponadto do protokołu nie zostały zgłoszone żadne sprzeciwy.

W odniesieniu do dokumentów będących przedmiotem głosowania podczas ZWZ, Spółka informuje, iż sprawozdania finansowe oraz Sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki FERRUM S.A. i Grupy Kapitałowej FERRUM za rok 2020 będące przedmiotem zatwierdzenia w ramach punktów odpowiednio 8, 9 i 11 przyjętego porządku obrad zostały przekazane do publicznej wiadomości za pośrednictwem Systemu ESPI w dniu 29 kwietnia 2021 r., natomiast Sprawozdania Rady Nadzorczej FERRUM S.A. o wynagrodzeniach za rok 2020 będące przedmiotem zaopiniowania w ramach punktu 16 przyjętego porządku obrad zostały przekazane do publicznej wiadomości wraz z raportem niezależnego biegłego rewidenta za pośrednictwem Systemu ESPI w dniu 25 maja 2021 r.

Szczegółowa podstawa prawna: § 19 ust. 1 pkt 6 - 9 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych (…).
Załączniki
Plik Opis
Zał_1_RB_016_2021.pdfZał_1_RB_016_2021.pdf Treść uchwał podjętych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie FERRUM S.A. w dniu 29 czerwca 2021 r.
Zał_2_RB_016_2021.pdfZał_2_RB_016_2021.pdf Załącznik do Uchwały nr 18/2021 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia FERRUM S.A. z siedzibą w Katowicach z dnia 29 czerwca 2021 r

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

INFORMACJE O PODMIOCIE    >>>

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2021-06-29 Krzysztof Kasprzycki Prezes Zarządu Krzysztof Kasprzycki
2021-06-29 Honorata Szlachetka Wiceprezes Zarządu Honorata Szlachetka
Źródło:Komunikaty spółek (ESPI)
Tematy
Konto Firmowe i Karta przez rok za bezwarunkowe 0 zł

Konto Firmowe i Karta przez rok za bezwarunkowe 0 zł

Advertisement

Powiązane

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki