REKLAMA

FERRUM: Projekty uchwał Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia FERRUM S.A. zwołanego na dzień 29 czerwca 2021 r.

2021-05-25 12:14
publikacja
2021-05-25 12:14
Spis treści:

1. RAPORT BIEŻĄCY

2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)

3. INFORMACJE O PODMIOCIE

4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ


Spis załączników:
Zal_1_RB_012_Projekty_Uchwal_ZWZ_29_06_2021.pdf  (RAPORT BIEŻĄCY)
Zal_2_RB_012_Sprawozdanie_RN_z_dzialalnosci_2020.pdf  (RAPORT BIEŻĄCY)
Zal_3_RB_012_Pisemne_sprawozdanie_RN_z_wynikow_oceny_spraw_finansowych_2020.pdf  (RAPORT BIEŻĄCY)
Zal_4_RB_012_Sprawozdanie_RN_o_wynagrodzeniach_2020.pdf  (RAPORT BIEŻĄCY)
Zal_5_RB_012_Raport_bieglego_rewidenta__z_oceny_Spr_RN_o_wynagr_sig.pdf  (RAPORT BIEŻĄCY)
Zal_6_RB_012_Informacja_Zarzadu_dla_ZWZ_dot_nieruchomosci.pdf  (RAPORT BIEŻĄCY)

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 12 / 2021
Data sporządzenia: 2021-05-25
Skrócona nazwa emitenta
FERRUM
Temat
Projekty uchwał Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia FERRUM S.A. zwołanego na dzień 29 czerwca 2021 r.
Podstawa prawna
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
Treść raportu:
Działając zgodnie z § 19 ust. 1 pkt 2 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych (…), Zarząd FERRUM S.A. ("Spółka") przekazuje w załączeniu treść projektów uchwał oraz dokumentów, które mają być przedmiotem obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki zwołanego na dzień 29 czerwca 2021 r.
Załączniki
Plik Opis
Zał_1_RB_012_Projekty_Uchwał_ZWZ_29_06_2021.pdfZał_1_RB_012_Projekty_Uchwał_ZWZ_29_06_2021.pdf Projekty Uchwał ZWZ zwołanego na dzień 29.06.2021 r.
Zał_2_RB_012_Sprawozdanie_RN_z_działalności_2020.pdfZał_2_RB_012_Sprawozdanie_RN_z_działalności_2020.pdf Sprawozdanie Rady Nadzorczej z działalności w 2020 r.
Zał_3_RB_012_Pisemne_sprawozdanie_RN_z_wyników_oceny_spraw_finansowych_2020.pdfZał_3_RB_012_Pisemne_sprawozdanie_RN_z_wyników_oceny_spraw_finansowych_2020.pdf Pisemne Sprawozdanie Rady Nadzorczej z wyników oceny sprawozdań finansowych Spółki i Grupy Kapitałowej oraz Sprawozdania Zarządu z działalności Spółki FERRUM S.A. i Grupy Kapitałowej FERRUM za rok 2020
Zał_4_RB_012_Sprawozdanie_RN_o_wynagrodzeniach_2020.pdfZał_4_RB_012_Sprawozdanie_RN_o_wynagrodzeniach_2020.pdf Sprawozdanie Rady Nadzorczej FERRUM S.A. o wynagrodzeniach za rok 2020
Zał_5_RB_012_Raport_biegłego_rewidenta_ z_oceny_Spr_RN_o_wynagr_sig.pdfZał_5_RB_012_Raport_biegłego_rewidenta_ z_oceny_Spr_RN_o_wynagr_sig.pdf Sprawozdanie biegłego rewidenta z oceny Sprawozdania Rady Nadzorczej FERRUM S.A. o wynagrodzeniach za rok 2020
Zał_6_RB_012_Informacja_Zarządu_dla_ZWZ_dot_nieruchomości.pdfZał_6_RB_012_Informacja_Zarządu_dla_ZWZ_dot_nieruchomości.pdf Informacja Zarządu w sprawie realizacji uchwał Walnego Zgromadzenia dotyczących nabycia i zbycia nieruchomości

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

INFORMACJE O PODMIOCIE    >>>

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2021-05-25 Krzysztof Kasprzycki Prezes Zarządu Krzysztof Kasprzycki
2021-05-25 Honorata Szlachetka Wiceprezes Zarządu Honorata Szlachetka
Źródło:GPW - komunikaty spółek (ESPI)
Tematy
Jak otrzymać nawet 1500 zł od Alior Banku + 300 zł od Bankier.pl SPRAWDŹ!

Jak otrzymać nawet 1500 zł od Alior Banku + 300 zł od Bankier.pl SPRAWDŹ!

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki