REKLAMA

FERRUM: Korekta informacji o transakcjach na instrumentach finansowych Spółki otrzymana na podstawie art. 19 MAR

2021-03-23 14:37
publikacja
2021-03-23 14:37
Spis treści:

1. RAPORT BIEŻĄCY

2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)

3. INFORMACJE O PODMIOCIE

4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ


Spis załączników:
Zal_RB_003_2021.pdf  (RAPORT BIEŻĄCY)

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 3 / 2021
Data sporządzenia: 2021-03-23
Skrócona nazwa emitenta
FERRUM
Temat
Korekta informacji o transakcjach na instrumentach finansowych Spółki otrzymana na podstawie art. 19 MAR
Podstawa prawna
Art. 19 ust. 3 MAR - informacja o transakcjach wykonywanych przez osoby pełniące obowiązki zarządcze.
Treść raportu:
Zarząd FERRUM S.A. („Emitent”, „Spółka”) informuje, że w dniu 23 marca 2021 r. do Spółki wpłynęła od osoby blisko związanej z osobą pełniącą obowiązki zarządcze w Spółce (Panem Markiem Warzechą – Przewodniczącym Rady Nadzorczej Emitenta) korekta powiadomienia notyfikacyjnego sporządzonego w trybie art. 19 Rozporządzenia MAR o nabyciu akcji Emitenta, którego treść Spółka przekazuje w załączeniu do niniejszego raportu bieżącego. Korekta dotyczy oczywistej omyłki związanej z uwzględnieniem w powiadomieniu notyfikacyjnym, opublikowanym przez Spółkę raportem bieżącym nr 2/2021 w dniu 8 lutego br. informacji o transakcji dokonanej przez ww. podmiot w dniu 3 lutego 2021 r. i omyłkowym nieuwzględnieniu transakcji nabycia dodatkowych 2613 akcji Spółki w dniu 4 lutego 2021 r.
Załączniki
Plik Opis
Zał_RB_003_2021.pdfZał_RB_003_2021.pdf Zawiadomienie

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

INFORMACJE O PODMIOCIE    >>>

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2021-03-23 Krzysztof Kasprzycki Prezes Zarządu Krzysztof Kasprzycki
2021-03-23 Honorata Szlachetka Wiceprezes Zarządu Honorata Szlachetka
Źródło:GPW - komunikaty spółek (ESPI)
Tematy
Załóż eKonto w promocji i zyskaj 150 zł od Bankier.pl + do 300 zł od mBanku + do 300 zł w programie poleceń

Załóż eKonto w promocji i zyskaj 150 zł od Bankier.pl + do 300 zł od mBanku + do 300 zł w programie poleceń

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki