REKLAMA

FERRUM: Informacja o złożeniu przez FERRUM oferty z najniższą ceną w postępowaniu wykonawczym organizowanym przez GAZ-SYSTEM

2021-04-08 15:27
publikacja
2021-04-08 15:27
Spis treści:

1. RAPORT BIEŻĄCY

2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)

3. INFORMACJE O PODMIOCIE

4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 5 / 2021
Data sporządzenia: 2021-04-08
Skrócona nazwa emitenta
FERRUM
Temat
Informacja o złożeniu przez FERRUM oferty z najniższą ceną w postępowaniu wykonawczym organizowanym przez GAZ-SYSTEM
Podstawa prawna
Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.
Treść raportu:
Zarząd FERRUM S.A. [Spółka, Emitent], informuje, że w dniu 8 kwietnia 2021 r. powziął informację o wynikach otwarcia przez Operatora Gazociągów Przesyłowych GAZ-SYSTEM S.A. [GAZ-SYSTEM, Zamawiający] ofert złożonych w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na dostawy izolowanych rur stalowych dla Gazociągu Gustorzyn – Wronów zamówienie 2 [Postępowanie Wykonawcze], zorganizowanym w ramach umowy ramowej, o której Spółka informowała raportem bieżącym nr 33/2019.

Oferta złożona przez Spółkę o wartości ok. 38,9 mln EUR netto, tj. ok. 47,8 mln EUR brutto, co stanowi równowartość ok. 178,5 mln zł netto [ok. 219,5 mln zł brutto] według kursu NBP z dnia poprzedzającego dzień otwarcia ofert okazała się najniższą w ramach części 1 ww. postępowania z punktu widzenia kryterium oceny ofert [waga kryterium - 100%].

Cena oferty złożonej przez Spółkę stanowi wartość przekraczającą środki Zamawiającego przeznaczone na realizację ww. inwestycji, które wynoszą ok. 183,7 mln zł brutto.

Specyfikacja istotnych warunków ww. zamówienia przewiduje realizację poszczególnych dostaw [z wyłączeniem jednej dostawy w terminie do końca I półrocza 2021 r.] w okresie I kwartału 2022 r.

Warunkiem zawarcia pomiędzy Spółką a Zamawiającym umowy w ramach Postępowania Wykonawczego jest dopełnienie formalności po wyborze oferty zgodnie z Ustawą Prawo zamówień publicznych oraz wniesienie przez Emitenta zabezpieczenia należytego wykonania umowy w wysokości 10% łącznego wynagrodzenia umownego brutto, o którym mowa powyżej.

O kolejnych istotnych zdarzeniach związanych z Postępowaniem Wykonawczym Emitent poinformuje w kolejnym raporcie.

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

INFORMACJE O PODMIOCIE    >>>

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2021-04-08 Krzysztof Kasprzycki Prezes Zarządu Krzysztof Kasprzycki
2021-04-08 Wojciech Zeidler Prokurent Wojciech Zeidler
Źródło:GPW - komunikaty spółek (ESPI)
Tematy
Załóż eKonto w promocji i zyskaj 150 zł od Bankier.pl + do 300 zł od mBanku + do 300 zł w programie poleceń

Załóż eKonto w promocji i zyskaj 150 zł od Bankier.pl + do 300 zł od mBanku + do 300 zł w programie poleceń

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki