REKLAMA

FERRUM: Aktualizacja informacji nt. współpracy pomiędzy ZKS FERRUM S.A. a Bankiem Pekao S.A.

2021-03-25 12:25
publikacja
2021-03-25 12:25
Spis treści:

1. RAPORT BIEŻĄCY

2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)

3. INFORMACJE O PODMIOCIE

4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 4 / 2021
Data sporządzenia: 2021-03-25
Skrócona nazwa emitenta
FERRUM
Temat
Aktualizacja informacji nt. współpracy pomiędzy ZKS FERRUM S.A. a Bankiem Pekao S.A.
Podstawa prawna
Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.
Treść raportu:
W nawiązaniu do raportu bieżącego nr 53/2020 dotyczącego współpracy spółki zależnej ZKS FERRUM S.A. (ZKS FERRUM) z Bankiem Pekao S.A. (Bank) oraz informacji przekazywanych w raportach okresowych w zakresie kredytów i innych produktów bankowych, Zarząd FERRUM S.A. informuje, że w dniu 25 marca 2021 r. powziął informację o obustronnym podpisaniu pomiędzy ZKS FERRUM a Bankiem pakietu dokumentów zmieniających warunki przyznanego finansowania obejmujących przede wszystkim aneks do umowy o wielocelowy limit kredytowy na podstawie którego wysokość tego limitu z przeznaczeniem na finansowanie bieżącej działalności będzie wynosić 15 mln zł, a okres jego dostępności został wydłużony do dnia 20 listopada 2021 r. oraz aneks do umowy kredytu obrotowego, który przewiduje wydłużenie terminu spłaty tego kredytu do końca lipca 2022 r. Dodatkowo w związku z zawarciem ww. aneksów strony dokonały aktualizacji ustanowionych zabezpieczeń prawnych, natomiast pozostałe postanowienia ww. umów nie uległy istotnym zmianom.

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

INFORMACJE O PODMIOCIE    >>>

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2021-03-25 Krzysztof Kasprzycki Prezes Zarządu Krzysztof Kasprzycki
2021-03-25 Honorata Szlachetka Wiceprezes Zarządu Honorata Szlachetka
Źródło:GPW - komunikaty spółek (ESPI)
Tematy
Konto Firmowe i Karta przez rok za bezwarunkowe 0 zł

Konto Firmowe i Karta przez rok za bezwarunkowe 0 zł

Advertisement

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki