REKLAMA

FEMTECH: Zmiana WEO obligacji serii AR

2021-08-17 18:25
publikacja
2021-08-17 18:25
Zarząd Femion Technology S.A. (dawniej SMS Kredyt Holding S.A.)("Emitent", „Spółka”) informuje o podjęciu w dniu 17 sierpnia 2021 roku, uchwały w sprawie zmiany Warunków Emisji Obligacji AR („Obligacje”) oraz o podpisaniu w tym samym dniu porozumienia z jedynym obligatariuszem jakim jest spółka zależna Emitenta TryPay S.A.
W związku z podjęciem uchwały oraz podpisaniem porozumienia zmianie uległ dzień wykupu Obligacji z dnia 13 grudnia 2021 roku na dzień 20 sierpnia 2021 roku, a w związku z powyższym z tabeli określającej okresy odsetkowe usunięto okresy odsetkowe uwzględniające zmieniony termin wykupu Obligacji.
Pozostałe Warunki Emisji Obligacji nie uległy zmianie.
O emisji i objęciu obligacji AR, Spółka informowała raportem bieżącym EBI 43/2018.
Emisja obligacji, o której mowa powyżej została przeprowadzona w ramach standardowych mechanizmów zarządzania płynnością na poziomie Grupy Kapitałowej Femion Technology .

Podstawa prawna: §3 ust. 1 pkt 5) Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu "Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect".
Źródło:Komunikaty spółek (EBI)
Tematy
Sprawdź ile możesz zyskać z Kontem Jakie Chcę

Sprawdź ile możesz zyskać z Kontem Jakie Chcę

Advertisement

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki