REKLAMA

FEMTECH: Zawarcie przez spółkę zależną umowy o rozszerzeniu współpracy.

2021-12-08 20:57
publikacja
2021-12-08 20:57
Zarząd Femion Technology S.A. z siedzibą we Wrocławiu (dalej „Emitent"), w nawiązaniu do raportu EBI nr 74/2021 z dnia 13.10.2021 roku, informuje o zawarciu w dniu dzisiejszym tj. 08.12.2021 r. przez spółkę zależną Emitenta, tj. TryPay S.A. będącą Krajową Instytucje Płatniczą (dalej „TryPay”) z firmą Web INnovative Software Sp. z o.o. z siedzibą we Wrocławiu (dalej „WINS”), umowę o rozszerzeniu współpracy w zakresie dostępu do danych z rachunku bankowego (dalej „Umowa”). Przedmiotowa Umowa ustala zasady współpracy pomiędzy stronami związane ze stworzeniem oraz oferowaniem przez WINS dla jego użytkowników, nowych oddzielnie odpłatnych usług w systemie wFirma, opartych na świadczonej przez TryPay usłudze dostępu do informacji z rachunku bankowego (AIS – account information services), a także warunki odrębnego wynagrodzenia prowizyjnego dla TryPay.

Zarząd Emitenta podjął decyzję o publikacji powyższej informacji z uwagi na fakt, że w ocenie Zarządu Emitenta może mieć ona wpływ na wycenę instrumentów finansowych Emitenta notowanych w Alternatywnym Systemie Obrotu na rynku NewConnect.

Podstawa prawna: Art. 17 ust. 1 MAR.
Źródło:Komunikaty spółek (EBI)
Tematy
Nawet 360 zł z Kontem 360° w Banku Millennium

Nawet 360 zł z Kontem 360° w Banku Millennium

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki