REKLAMA

FEMTECH: Zawarcie listu intencyjnego

2021-11-30 11:48
publikacja
2021-11-30 11:48
Zarząd Spółki Femion Technology S.A. z siedzibą we Wrocławiu ("Emitent"), niniejszym informuje, że w dniu 30 listopada 2021 roku zawarł list intencyjny z Ultimo S.A., którego przedmiotem jest ustalenie wstępnych warunków przyszłej współpracy stron, polegającej na nabywaniu przez fundusze inwestycyjne zarządzane przez Ultimo S.A., lub spółki prawa handlowego powiązane kapitałowo, wierzytelności wynikających z zawartych przez spółkę wchodzącą w skład Grupy Kapitałowej Emitenta umów związanych z finansowaniem odroczonych płatności za zakupy dokonywane przez osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą w sklepach internetowych. Intencją stron jest, aby szczegółowe warunki przyszłej współpracy zostały określone w umowie ramowej, która ma zostać zawarta nie później niż do dnia 31 marca 2022 roku. Powyższa umowa może zostać zawarta z funduszem inwestycyjnym zarządzanym przez Ultimo S.A. lub inną spółką prawa handlowego powiązaną kapitałowo. Niniejszy List intencyjny nie stanowi zobowiązania żadnej ze Stron do zawarcia jakiejkolwiek umowy, w szczególności do zawarcia umowy ramowej. Termin obowiązywania niniejszego listu intencyjnego to 31 marca 2022 r.

Podstawa prawna: Art. 17 ust. 1 MAR
Źródło:Komunikaty spółek (EBI)
Tematy
Pożyczka gotówkowa w PKO Banku Polskim RRSO 7,45%

Pożyczka gotówkowa w PKO Banku Polskim RRSO 7,45%

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki