REKLAMA

FEMION TECHNOLOGY S.A.: Zawarcie porozumienia o zakończeniu projektu PayAppka

2022-08-31 19:37
publikacja
2022-08-31 19:37
Spis treści:

1. RAPORT BIEŻĄCY

2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)

3. INFORMACJE O PODMIOCIE

4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 42 / 2022
Data sporządzenia: 2022-08-31
Skrócona nazwa emitenta
FEMION TECHNOLOGY S.A.
Temat
Zawarcie porozumienia o zakończeniu projektu PayAppka
Podstawa prawna
Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.
Treść raportu:
Zarząd Femion Technology S.A. („Emitent”), w nawiązaniu do raportu bieżącego ESPI nr 22/2022 dotyczącego zawarcia umów o współpracy oraz przejęciu praw autorskich do aplikacji do opłacania rachunków z BillTech Grup Sp. z o. o. z siedzibą w Warszawie (dalej „BillTech”) informuje, że w dniu dzisiejszym tj. 31.08.2022 r. spółka zależna Emitenta, tj. TryPay Later Sp. z o. o. (dalej „TryPay Later”) oraz BillTech Grup Sp. z o. o., przy udziale Emitenta zawarła porozumienie ustalające zasady i warunki rozwiązania umów o współpracy oraz przejęciu praw autorskich do aplikacji PayAppka. Zgodnie z warunkami zawartego porozumienia operatorem aplikacji PayAppka po dniu 1.09.2022 r. pozostanie BillTech, na rzecz którego TryPay Later przeniesie posiadane prawa do domen oraz prawa do nazwy i znaków towarowych PayAppka. W związku z zawartym porozumieniem TryPay Later nie będzie od dnia 1.09.2022 r. uczestniczył w projekcie jako operator, a wszelkie kwestie techniczne i operacyjne przejmie na siebie w całości BillTech. Strony w porozumieniu ustaliły również warunki rozliczenia poniesionych do dnia zawarcia porozumienia kosztów projektu.
Zakończenie projektu budowy aplikacji do opłacania rachunków pod nazwą PayAppka umożliwi Emitentowi zaangażowanie posiadanych zasobów w całości do realizacji strategicznego celu, związanego z obsługą i rozwojem transakcji płatniczych przez spółkę zależną Emitenta - TryPay S.A. będącą krajową instytucją płatniczą, o czym Emitent informował w raporcie bieżącym ESPI nr 41/2022 z dnia 31.08.2022 r.

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

INFORMACJE O PODMIOCIE    >>>

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2022-08-31 Jarosław Olejarz Prezes Zarządu Jarosław Olejarz
Tematy
Tanie konto dla firmy z lokatą. Najlepsze oferty dla przedsiębiorców

Tanie konto dla firmy z lokatą. Najlepsze oferty dla przedsiębiorców

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki