REKLAMA

FEMION TECHNOLOGY S.A.: Zawarcie istotnych umów przez spółkę zależną.

2022-04-29 13:29
publikacja
2022-04-29 13:29
Spis treści:

1. RAPORT BIEŻĄCY

2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)

3. INFORMACJE O PODMIOCIE

4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 21 / 2022
Data sporządzenia: 2022-04-29
Skrócona nazwa emitenta
FEMION TECHNOLOGY S.A.
Temat
Zawarcie istotnych umów przez spółkę zależną.
Podstawa prawna
Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.
Treść raportu:
Zarząd spółki Femion Technology S.A z siedzibą we Wrocławiu („Emitent”), w nawiązaniu do raportu bieżącego ESPI nr 17/2022 z dnia 8 kwietnia 2022 r. w którym informował o zawarciu warunkowej przedwstępnej umowy sprzedaży udziałów w spółce Payment Technology Sp. z o.o. z siedzibą w Gdyni („Payment Technology”) informuje, że w związku z zawarciem tej umowy, w dniu dzisiejszym, tj. 29 kwietnia 2022 r. spółka zależna od Emitenta tj. TryPay S.A. będąca Krajową Instytucją Płatniczą („TryPay”) zawarła z Payment Technology oraz spółką BB Trade Estonia OŰ z siedzibą w Tallinnie („Partner”), umowę przelewu wszelkich praw i obowiązków wynikających z zawartej umowy o współpracy pomiędzy Payment Technology, a Partnerem („Umowa przelewu”). Zgodnie z zawartą Umową przelewu, z chwilą zawarcia przez Emitenta przyrzeczonej umowy sprzedaży udziałów spółki Payment Technology, na spółkę TryPay przeniesiona zostanie całość praw i obowiązków jaka przysługiwała Payment Technology z umowy o współpracy zawartej pomiędzy Payment Technology a Partnerem.
Ponadto spółka TryPay w dniu tj. 29.04.2022 r. zawarła bezpośrednio z Partnerem umowę o partnerstwie („Umowa o współpracy”), zgodnie z którą, TryPay wraz z Partnerem będą ściśle współpracować w zakresie rozwoju i umożliwiania świadczenia usług płatniczych na rzecz Partnera zarówno w Polsce, jak również w innych krajach, w których Partner prowadzi lub będzie prowadzić swoją działalność. Umowa została zawarta na czas nieokreślony.
Partner jest operatorem giełdy walut wirtualnych ZONDA, w ramach serwisu zondaglobal.com oraz subdomen. Dotychczas spółka Payment Technology na podstawie zawartej umowy o współpracy świadczyła na rzecz Partnera usługi płatnicze, polegające na świadczeniu usługi przekazu pieniężnego.
Umowy zostały zawarte na warunkach rynkowych. Emitent nie podaje szczegółowych warunków zawartych umów z uwagi na zawarte w nich klauzule o zachowaniu poufności.

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

INFORMACJE O PODMIOCIE    >>>

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2022-04-29 Jarosław Olejarz Prezes Zarządu Jarosław Olejarz
Źródło:Komunikaty spółek (ESPI)
Tematy
Otwórz konto, które samo oszczędza na 2,2% i zgarnij nawet 300 zł

Otwórz konto, które samo oszczędza na 2,2% i zgarnij nawet 300 zł

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki