REKLAMA

FEMION TECHNOLOGY S.A.: Przekroczenie wskaźnika zadłużenia

2022-08-16 11:01
publikacja
2022-08-16 11:01
Spis treści:

1. RAPORT BIEŻĄCY

2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)

3. INFORMACJE O PODMIOCIE

4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 37 / 2022
Data sporządzenia: 2022-08-16
Skrócona nazwa emitenta
FEMION TECHNOLOGY S.A.
Temat
Przekroczenie wskaźnika zadłużenia
Podstawa prawna
Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.
Treść raportu:
Zarząd Femion Technology S.A. („Emitent”) informuje, iż w związku z opublikowaniem w dniu 16 sierpnia 2022 roku raportu okresowego za II Q 2022 roku zidentyfikował przekroczenie wskaźnika zadłużenia dla obligacji serii AO powyżej ustalonego w Warunkach Emisji Obligacji serii AO („WEO”). wskaźnika zadłużenia, który na dzień 30 czerwca 2022 roku wynosi 14,12.
W związku z tym, że wskaźnik zadłużenia dla obligacji wyemitowanych przez Emitenta, które zostały objęte przez spółkę TryPay S.A. przekracza poziom 3,0 wystąpił Przypadek Naruszenia określony w WEO. W związku z tym obligatariusz spółka TryPay S.A. ma prawo do złożenia oświadczenia o żądaniu przedterminowego wykupu Obligacji. Jeżeli spółka TryPay S.A. jako obligatariusz złoży oświadczenie pod rygorem nieważności, że wyrażają zgodę na przekroczenie wskaźnika, naruszenie to przestanie obowiązywać. Wartość obligacji, do których odnosi się ww. wskaźnik na dzień sporządzenia raportu wynosi 250,0 PLN.
Emitent w dniu tj. 16 sierpnia 2022 roku wystąpił do obligatariusza z wnioskiem o złożenia oświadczenia, o którym mowa powyżej, a jedyny obligatariusz jakim jest TryPay S.A. złożył w dniu 16 sierpnia 2022 r. pisemne oświadczenie o wyrażeniu zgody na przekroczenie powyższego wskaźnika. W związku ze złożonym oświadczeniem naruszenie przestało obowiązywać. Poza obligacjami serii AO Emitent nie ma innych zobowiązań z tytułu emisji obligacji.

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

INFORMACJE O PODMIOCIE    >>>

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2022-08-16 Jarosław Olejarz Prezes Zarządu Jarosław Olejarz
Źródło:Komunikaty spółek (ESPI)
Tematy
Najlepsze konto dla wymagających Klientów

Najlepsze konto dla wymagających Klientów

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki