REKLAMA

FEMION TECHNOLOGY S.A.: Podpisanie listu intencyjnego

2021-07-19 11:54
publikacja
2021-07-19 11:54
Spis treści:

1. RAPORT BIEŻĄCY

2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)

3. INFORMACJE O PODMIOCIE

4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 36 / 2021
Data sporządzenia: 2021-07-19
Skrócona nazwa emitenta
FEMION TECHNOLOGY S.A.
Temat
Podpisanie listu intencyjnego
Podstawa prawna
Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.
Treść raportu:
Zarząd Femion Technology S.A. („Emitent”) informuje, iż w dniu dzisiejszym tj. 19 lipca 2021 r. zawarł z JR Holding Alternatywna Spółka Inwestycyjna S.A. („Inwestor”) list intencyjny („List”). Strony ustaliły, iż intencją tego Listu jest, aby w okresie jego trwania tj. do 30 września 2021 r., zostały przez Strony ustalone szczegółowe warunki objęcia akcji w ramach subskrypcji prywatnej. Strony wstępnie ustaliły poniższe warunki:
a) Ilość obejmowanych Akcji: do 1.000.000 szt. Akcji nowej emisji, które wyemitowane zostaną dla Inwestora w ramach podwyższenia kapitału zakładowego w zakresie kapitału docelowego;
b) Cena emisyjna Akcji: 1,50 zł;
c) Oferta nabycia złożona zostanie Inwestorowi w ramach oferty prywatnej, z wyłączeniem prawa poboru dla dotychczasowych akcjonariuszy;
d) Akcje zostaną objęte przez Inwestora w całości za wkład pieniężny.
Jednocześnie na podstawie Listu Inwestor wyraził zainteresowanie docelowym zaangażowaniem w Spółkę na poziomie przekraczającym 10% po dokonaniu podwyższenia, w związku z czym Inwestor będzie miał prawo uczestniczenia w ewentualnych kolejnych emisjach akcji.
Emitent wskazuje, że List nie stanowi zobowiązania żadnej ze stron do zawarcia jakiejkolwiek umowy, w szczególności do zawarcia umowy inwestycyjnej, ostateczne warunki objęcia Akcji przez Inwestora mogą się różnić od powyżej wskazanych wstępnych warunków, jak również w razie braku uzgodnienia tych warunków objęcie Akcji może nie dojść do skutku.

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

INFORMACJE O PODMIOCIE    >>>

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2021-07-19 Jarosław Olejarz Prezes Zarządu Jarosław Olejarz
Źródło:Komunikaty spółek (ESPI)
Tematy
Konto Firmowe i Karta przez rok za bezwarunkowe 0 zł

Konto Firmowe i Karta przez rok za bezwarunkowe 0 zł

Advertisement

Powiązane

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki