REKLAMA

FEMION TECHNOLOGY S.A.: Nabycie autorskich praw majątkowych do Platformy do opłacania rachunków

2022-05-05 07:41
publikacja
2022-05-05 07:41
Spis treści:

1. RAPORT BIEŻĄCY

2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)

3. INFORMACJE O PODMIOCIE

4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 22 / 2022
Data sporządzenia: 2022-05-05
Skrócona nazwa emitenta
FEMION TECHNOLOGY S.A.
Temat
Nabycie autorskich praw majątkowych do Platformy do opłacania rachunków
Podstawa prawna
Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.
Treść raportu:
Zarząd spółki Femion Technology S.A z siedzibą we Wrocławiu („Emitent”) informuje, że w dniu dzisiejszym, tj. 05.05.2022 r., spółka zależna od Emitenta, tj. TryPay Later Sp. z o. o. („TryPay”), zawarła ze spółką BillTech Group sp. z o.o. („BillTech”) umowę, której przedmiotem jest w szczególności nabycie przez TryPay autorskich praw majątkowych do oprogramowania - Platformy do opłacania rachunków, dostępnej jako serwis internetowy oraz aplikacja mobilna („Umowa”). Przedmiotem Umowy są również usługi dodatkowe, w tym usługi utrzymania IT. Zgodnie z postanowieniami Umowy, Platforma zostanie przejęta przez TryPay (jako nowego operatora) od BillTech wraz z użytkownikami, którzy dotychczas korzystali z platformy i wyrażą zgodę na migrację ich kont, dzięki czemu nadal będą mogli korzystać z dotychczas dostępnych w ramach Platformy funkcjonalności i usług. W związku z zawartą Umową dokonane zostaną niezbędne zmiany w Platformie i jej regulaminie, związane z ich dostosowaniem do nowego operatora, w tym nastąpi zmiana regulaminu i nazwy i brandingu Platformy. Niezbędne zmiany zostaną dokonane w terminie do dnia 31 sierpnia 2022 r. Strony ustaliły wynagrodzenie za przeniesienie autorskich praw majątkowych do Aplikacji wraz z kodami źródłowymi na kwotę 500.000 zł netto (wynagrodzenie to będzie powiększone o należny podatek VAT), które będzie płatne w 24 ratach. W chwili obecnej z usług dostępnych na Platformie korzysta kilkadziesiąt tysięcy użytkowników.

Z nabytej przez TryPay Platformy będą mogli korzystać klienci wszystkich banków w kraju, integrując się z ze swoimi dostawcami mediów, subskrypcji usług treści cyfrowych oraz innymi dostawcami usług i produktów cyklicznych. Dzięki automatycznemu pobieraniu faktur do Platformy, użytkownik będzie mógł dokonać płatności miesięcznych rachunków korzystając z kilku metod płatności, w tym za pomocą podpiętej karty płatniczej, bramki płatniczej, Blika, a także odroczonych płatności (BNPL - Buy Now, Pay Later). Terminy i kwoty do zapłaty faktur są widoczne na jednym ekranie, system przypomina również o nadchodzących płatnościach. Platforma umożliwia również zakup doładowań do telefonów na kartę.

TryPay zamierza rozwijać Platformę, rozbudowując ją o nowe funkcjonalności umożliwiające jeszcze szersze jej wykorzystanie, w tym poprzez umożliwienie użytkownikom dokonywanie wpłat i wypłat w sieci bankomatów, odroczanie płatności rachunków w modelu BNPL, który aktualnie rozwijany jest przez TryPay, jak również wykorzystanie usług płatniczych świadczonych przez spółkę zależną Emitenta tj. TryPay S.A. będącą Krajową Instytucją Płatniczą, opartych o usługi dostępu do informacji z rachunku (AIS) oraz inicjowania transakcji płatniczych (PIS), zastępując dotychczasową bramkę płatniczą własnymi rozwiązaniami, oraz umożliwiając integrację Platformy z rachunkami bankowymi użytkowników.

Umowa została zawarta na typowych dla tego rodzaju umów warunkach. Zawarcie Umowy stanowi element realizacji przyjętej przez Emitenta Strategii Grupy Kapitałowej na lata 2022-2025, o której Emitent informował w raporcie bieżącym ESPI 53/2021 przede wszystkim w zakresie rozwoju usług płatniczych opartych na nowych technologiach otwartej bankowości.

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

INFORMACJE O PODMIOCIE    >>>

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2022-05-05 Jarosław Olejarz Prezes Zarządu Jarosław Olejarz
Źródło:Komunikaty spółek (ESPI)
Tematy
Otwórz konto, które samo oszczędza na 2,2% i zgarnij nawet 300 zł

Otwórz konto, które samo oszczędza na 2,2% i zgarnij nawet 300 zł

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki