REKLAMA

FEMION TECHNOLOGY S.A.: Informacja o zawarciu listu intencyjnego dotyczącego potencjalnego zbycia znacznego pakietu Akcji

2021-09-14 12:45
publikacja
2021-09-14 12:45
Spis treści:

1. RAPORT BIEŻĄCY

2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)

3. INFORMACJE O PODMIOCIE

4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 45 / 2021
Data sporządzenia: 2021-09-14
Skrócona nazwa emitenta
FEMION TECHNOLOGY S.A.
Temat
Informacja o zawarciu listu intencyjnego dotyczącego potencjalnego zbycia znacznego pakietu Akcji
Podstawa prawna
Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.
Treść raportu:
Zarząd Femion Technology S.A. (dawniej: SMS Kredyt Holding S.A) („Emitent”) informuje, że otrzymał w dniu dzisiejszym tj. 14 września 2021 r. informację od Prezesa Zarządu Emitenta, o zawarciu przez niego w dniu 14 września 2021 roku listów intencyjnych z dominującymi akcjonariuszami Emitenta, których celem jest ustalenie, w wyniku prowadzonych negocjacji, warunków na jakich może zostać zawarta pomiędzy stronami umowa sprzedaży znacznych pakietów Akcji Emitenta na rzecz Prezesa Zarządu („List intencyjny”). Zawarcie Listów intencyjnych stanowi rozpoczęcie formalnego procesu negocjacji pomiędzy stronami. Zawarcie Listów intencyjnych nie wyklucza przy tym możliwości prowadzenia przez strony odrębnych rozmów odnoszących się do uzgodnień w innych obszarach biznesowych. Jednocześnie zgodnie z otrzymaną informacją, zawarcie Listów intencyjnych nie ma charakteru wiążącego. Listy intencyjne zostały zawarte na czas określony do dnia 15 października 2021 roku. Zawarcie Listów intencyjnych wpisuje się przegląd opcji strategicznych o którym Emitent informował raportem ESPI nr 2/2021 z dnia 18 stycznia 2021 r.

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

INFORMACJE O PODMIOCIE    >>>

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2021-09-14 ŁUKASZ KOPACZ RADCA PRAWNY Łukasz Kopacz
Źródło:Komunikaty spółek (ESPI)
Tematy
Zyskaj nawet 250 zł z Kontem 360°

Zyskaj nawet 250 zł z Kontem 360°

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki