REKLAMA

FEERUM S.A.: Zawarcie aneksów do umów kredytowych z Santander Bank Polska S.A.

2021-04-28 11:41
publikacja
2021-04-28 11:41
Spis treści:

1. RAPORT BIEŻĄCY

2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)

3. INFORMACJE O PODMIOCIE

4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 2 / 2021
Data sporządzenia: 2021-04-28
Skrócona nazwa emitenta
FEERUM S.A.
Temat
Zawarcie aneksów do umów kredytowych z Santander Bank Polska S.A.
Podstawa prawna
Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.
Treść raportu:
Zarząd FEERUM S.A. z siedzibą w Chojnowie („Emitent”) informuje, że w dniu 27 kwietnia 2021 roku Emitent zawarł z Santander Bank Polska S.A. („Bank”):

1) aneks nr 017 („Aneks do Umowy o Multilinię”) do umowy o multilinię nr K00756/15 zwartej pomiędzy Emitentem i spółką zależną Emitenta FEERUM YELLOW ENERGY sp. z o.o. a Bankiem w dniu 19 czerwca 2015 roku (z późniejszymi zmianami) („Umowa o Multilinię”), o której to umowie Emitent informował w Raporcie Bieżącym 11/2015 z dnia 19 czerwca 2015 roku, Raporcie Bieżącym 20/2017 z dnia 8 czerwca 2017 roku, Raporcie Bieżącym 25/2017 z dnia 9 października 2017 roku, Raporcie Bieżącym 35/2017 z dnia 1 grudnia 2017 roku, Raporcie Bieżącym 2/2018 z dnia 13 lutego 2018 roku, Raporcie Bieżącym 5/2018 z dnia 30 kwietnia 2018 roku, Raporcie Bieżącym 12/2018 z dnia 28 czerwca 2018 roku, Raporcie Bieżącym 15/2018 z dnia 20 lipca 2018 roku, Raporcie Bieżącym 16/2018 z dnia 6 sierpnia 2018 roku, Raporcie Bieżącym 21/2018 z dnia 9 listopada 2018 roku, Raporcie Bieżącym 28/2018 z dnia 12 grudnia 2018 roku, Raporcie Bieżącym 20/2019 z dnia 2 lipca 2019 roku, Raporcie Bieżącym 21/2019 z dnia 5 lipca 2019 roku, Raporcie Bieżącym 30/2020 z dnia 30 czerwca 2020 roku, oraz Raporcie Bieżącym 33/2020 z dnia 20 lipca 2020 roku,

2) aneks nr 005 („Aneks do Umowy o Kredyt Inwestycyjny”) do umowy o kredyt inwestycyjny nr K00757/15 zawartej pomiędzy Emitentem a Bankiem w dniu 19 czerwca 2015 roku (z późniejszymi zmianami) („Umowa o Kredyt Inwestycyjny”), o której to umowie Emitent informował w Raporcie Bieżącym nr 11/2015 z dnia 19 czerwca 2015 roku, Raporcie Bieżącym nr 20/2017 z dnia 8 czerwca 2017 roku, Raporcie Bieżącym nr 15/2018 z dnia 20 lipca 2018 roku oraz Raporcie Bieżącym nr 27/2019 z dnia 26 września 2019 roku,

3) aneks nr 003 („Aneks do Umowy o Kredyt Obrotowy”) do umowy o kredyt obrotowy nr K00630/18 zawartej pomiędzy Emitentem a Bankiem w dniu 19 lipca 2018 roku (z późniejszymi zmianami) („Umowa o Kredyt Obrotowy”), o której to umowie Emitent informował w Raporcie Bieżącym 15/2018 z dnia 20 lipca 2018 roku.

Zgodnie z postanowieniami Aneksu do Umowy o Multilinię, Aneksu do Umowy o Kredyt Inwestycyjny oraz Aneksu do Umowy o Kredyt Obrotowy, dotychczasowy wskaźnik zadłużenia Emitenta „Wskaźnik zadłużenia gross debt/EBITDA” (tj. iloraz skonsolidowanego zadłużenia brutto grupy Emitenta oraz skonsolidowanej EBITDA grupy Emitenta), który Emitent był zobowiązany utrzymywać na poziomie określonym w Umowie o Multilinię, Umowie o Kredyt Inwestycyjny oraz Umowie o Kredyt Obrotowy, zastąpiono „Wskaźnikiem zadłużenia netto/EBITDA” (tj. ilorazem skonsolidowanego zadłużenia grupy Emitenta pomniejszonego o środki pieniężne oraz skonsolidowanej EBITDA grupy Emitenta).

Postanowienia dotyczące ww. „Wskaźnika zadłużenia netto/EBITDA”, w tym zasady jego kalkulacji oraz wymaganych poziomów, nie odbiegają od zapisów powszechnie stosowanych w tego typu umowach.

Pozostałe postanowienia Umowy o Multilinię, Umowy o Kredyt Inwestycyjny oraz Umowy o Kredyt Obrotowy pozostają bez zmian.

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

INFORMACJE O PODMIOCIE    >>>

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2021-04-28 DANIEL JANUSZ PREZES ZARZĄDU
2021-04-28 PIOTR WIELESIK CZŁONEK ZARZĄDU
Źródło:GPW - komunikaty spółek (ESPI)
Tematy
Konto Firmowe i Karta przez rok za bezwarunkowe 0 zł

Konto Firmowe i Karta przez rok za bezwarunkowe 0 zł

Advertisement

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki