FEERUM S.A.: Wypłata dywidendy za rok 2019

2020-06-29 15:30
publikacja
2020-06-29 15:30
Spis treści:

1. RAPORT BIEŻĄCY

2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)

3. INFORMACJE O PODMIOCIE

4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 27 / 2020
Data sporządzenia: 2020-06-29
Skrócona nazwa emitenta
FEERUM S.A.
Temat
Wypłata dywidendy za rok 2019
Podstawa prawna
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
Treść raportu:
Zarząd FEERUM S.A. („Emitent” lub „Spółka”) informuje, że Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki w dniu 29 czerwca 2020 roku zgodnie z rekomendacją Zarządu, podjęło uchwałę nr 6/2020 dotyczącą wypłaty dywidendy dla akcjonariuszy Spółki („Uchwała”).
Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanowiło, wypłacić akcjonariuszom kwotę 4.768.958,00 PLN (słownie: cztery miliony siedemset sześćdziesiąt osiem tysięcy dziewięćset pięćdziesiąt osiem złotych), co stanowi dywidendę w wysokości 0,50 PLN (słownie: pięćdziesiąt groszy) na jedną akcję. Zgodnie z Uchwałą dzień, według którego ustala się listę akcjonariuszy uprawnionych do wypłaty dywidendy to 10 września 2020 roku (dzień dywidendy). Termin wypłaty dywidendy ustala się na dzień 30 września 2020 roku. Dywidendą objętych zostało 9.537.916 akcji Emitenta.

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

INFORMACJE O PODMIOCIE    >>>

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2020-06-29 DANIEL JANUSZ PREZES ZARZĄDU
2020-06-29 PIOTR WIELESIK CZŁONEK ZARZĄDU
Źródło:GPW - komunikaty spółek (ESPI)
Tematy
Zapytaj eksperta o kredyt hipoteczny

Zapytaj eksperta o kredyt hipoteczny

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki