FEERUM S.A.: Wybór Przewodniczącego, Wiceprzewodniczącego oraz Sekretarza Rady Nadzorczej Emitenta. Powołanie Komitetu Audytu

2020-06-30 08:14
publikacja
2020-06-30 08:14
Spis treści:

1. RAPORT BIEŻĄCY

2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)

3. INFORMACJE O PODMIOCIE

4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 29 / 2020
Data sporządzenia: 2020-06-30
Skrócona nazwa emitenta
FEERUM S.A.
Temat
Wybór Przewodniczącego, Wiceprzewodniczącego oraz Sekretarza Rady Nadzorczej Emitenta. Powołanie Komitetu Audytu
Podstawa prawna
Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.
Treść raportu:
Zarząd FEERUM S.A. („Emitent”) informuje, że w dniu 29 czerwca 2020 roku odbyło się pierwsze posiedzenie Rady Nadzorczej Emitenta nowej kadencji, na którym Rada Nadzorcza podjęła uchwały o powierzeniu funkcji Przewodniczącego Rady Nadzorczej Pani Magdalenie Łabudzkiej-Janusz, funkcji Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej Panu Henrykowi Chojnackiemu oraz funkcji Sekretarza Rady Nadzorczej Panu Szymonowi Adamczykowi.
Ponadto, stosownie do postanowień art. 128 oraz art. 129 ustawy z dnia 11 maja 2017 roku o biegłych rewidentach, firmach audytorskich oraz nadzorze publicznym (Dz.U. z 2019 r. poz. 1421) („Ustawa”), Rada Nadzorcza Emitenta w dniu 29 czerwca 2020 roku podjęła uchwały w sprawie powołania Komitetu Audytu funkcjonującego w ramach Rady Nadzorczej Emitenta w następującym składzie:
1. Pan Henryk Chojnacki – Przewodniczący Komitetu Audytu,
2. Pan Jakub Marcinowski – Zastępca Przewodniczącego Komitetu Audytu,
3. Pan Maciej Janusz – Sekretarz Komitetu Audytu.
Komitet Audytu we wskazanym powyżej składzie spełnia kryteria niezależności oraz pozostałe wymagania określone w Ustawie.

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

INFORMACJE O PODMIOCIE    >>>

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2020-06-30 DANIEL JANUSZ PREZES ZARZĄDU
2020-06-30 PIOTR WIELESIK CZŁONEK ZARZĄDU
Źródło:GPW - komunikaty spółek (ESPI)
Tematy
Zapytaj eksperta o kredyt hipoteczny

Zapytaj eksperta o kredyt hipoteczny

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki