REKLAMA

FEERUM S.A.: Terminy przekazywania raportów okresowych w 2021 roku

2021-01-07 09:07
publikacja
2021-01-07 09:07
Spis treści:

1. RAPORT BIEŻĄCY

2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)

3. INFORMACJE O PODMIOCIE

4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 1 / 2021
Data sporządzenia: 2021-01-07
Skrócona nazwa emitenta
FEERUM S.A.
Temat
Terminy przekazywania raportów okresowych w 2021 roku
Podstawa prawna
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
Treść raportu:
Zarząd FEERUM S.A. („Emitent”) informuje o terminach przekazywania raportów okresowych w roku 2021:
I. Skonsolidowane raporty kwartalne:
 za I kwartał 2021 roku – 31.05.2021 roku;
 za III kwartał 2021 roku – 29.11.2021 roku;
II. Raport roczny i skonsolidowany raport roczny za rok 2020 – 30.04.2021 roku;
III. Skonsolidowany raport za I półrocze 2021 roku – 30.09.2021 roku.
Jednocześnie Emitent informuje, iż:
I. na podstawie § 62 ust. 1 Rozporządzenia (pojęcie zdefiniowane poniżej) nie będzie publikował jednostkowych raportów kwartalnych, w związku z czym skonsolidowane raporty kwartalne będą zawierały kwartalną informację finansową;
II. na podstawie § 62 ust. 3 Rozporządzenia nie będzie publikował jednostkowego raportu półrocznego, w związku z czym w skonsolidowanym raporcie półrocznym zostaną zawarte informacje wymienione w § 62 ust. 3 Rozporządzenia;
III. na podstawie § 79 ust. 2 Rozporządzenia nie będzie publikować skonsolidowanego raportu kwartalnego za II i IV kwartał 2021 roku.
Podstawa prawna:
§ 80 ust. 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. z 2018 poz. 757) („Rozporządzenie”).

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

INFORMACJE O PODMIOCIE    >>>

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2021-01-07 PIOTR WIELESIK CZŁONEK ZARZĄDU
2021-01-07 PIOTR DANIEL PROKURENT
Źródło:GPW - komunikaty spółek (ESPI)
Tematy
Sprawdź jak zyskać z Kontem Jakie Chcę

Sprawdź jak zyskać z Kontem Jakie Chcę

Advertisement

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki