REKLAMA
WAŻNE

FEERUM S.A.: Otrzymanie płatności w ramach umowy o znaczącej wartości

2020-08-19 14:45
publikacja
2020-08-19 14:45
Spis treści:

1. RAPORT BIEŻĄCY

2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)

3. INFORMACJE O PODMIOCIE

4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 38 / 2020
Data sporządzenia: 2020-08-19
Skrócona nazwa emitenta
FEERUM S.A.
Temat
Otrzymanie płatności w ramach umowy o znaczącej wartości
Podstawa prawna
Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.
Treść raportu:
W nawiązaniu do Raportu Bieżącego 19/2016 z dnia 22 grudnia 2016 roku, Raportu Bieżącego 16/2017 z dnia 18 maja 2017 roku, Raportu Bieżącego 3/2018 z dnia 26 lutego 2018 roku, Raportu Bieżącego 13/2018 z dnia 29 czerwca 2018 roku, Raportu Bieżącego 24/2018 z dnia 28 listopada 2018 roku, Raportu Bieżącego 03/2019 z dnia 28 lutego 2019 roku, Raportu Bieżącego 09/2019 z dnia 25 kwietnia 2019 roku, Raportu Bieżącego 13/2019 z dnia 29 maja 2019 roku, Raportu Bieżącego 33/2019 z dnia 5 listopada, Raportu Bieżącego 35/2019 z dnia 20 listopada 2019 roku, Raportu Bieżącego 38/2019 z dnia 19 grudnia 2019 roku oraz Raportu Bieżącego 14/2020 z dnia 15 maja 2020 roku Zarząd FEERUM S.A. (,,Emitent”) informuje, że w dniu 19 sierpnia 2020 roku powziął informację o otrzymaniu płatności w wysokości 2.306.901,69 PLN, (co stanowi równowartość 623.234,28 USD, według kursu kupna opublikowanego przez Narodowy Bank Polski wynoszącego 1 USD = 3,7015 PLN) należnej z tytułu częściowej realizacji zamówienia wykonywanego na podstawie umowy o wybudowanie na terytorium Zjednoczonej Republiki Tanzanii pięciu kompleksów silosów zbożowych i obiektów magazynowych oraz rewitalizację istniejących obiektów magazynowych zawartej w dniu 22 grudnia 2016 roku przez Emitenta z National Food Reserve Agency z siedzibą w Dar es Salaam (Zjednoczona Republika Tanzanii), zmienionej aneksem w dniu 13 lutego 2017 roku. Płatność została dokonana w dniu 13 sierpnia 2020 roku przez Rząd Rzeczypospolitej Polskiej, reprezentowany przez Ministra Finansów, za pośrednictwem Banku Gospodarstwa Krajowego zgodnie postanowieniami umowy z dnia 28 września 2015 roku zawartej pomiędzy Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Zjednoczonej Republiki Tanzanii o udzieleniu kredytu w ramach pomocy wiązanej.

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

INFORMACJE O PODMIOCIE    >>>

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2020-08-19 PIOTR WIELESIK CZŁONEK ZARZĄDU
2020-08-19 PIOTR DANIEL PROKURENT
Źródło:GPW - komunikaty spółek (ESPI)
Tematy
Zapytaj eksperta o kredyt hipoteczny

Zapytaj eksperta o kredyt hipoteczny

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki