REKLAMA

FDGAMES: Zmiana Statutu Fat Dog Games S.A. dokonana przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Fat Dog Games S.A. w dniu 20 sierpnia 2018 r.

2018-08-20 17:41
publikacja
2018-08-20 17:41
Zarząd Fat Dog Games S.A. (Emitent) informuje, iż Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Emitenta w dniu 20 sierpnia 2018 r. dokonało zmiany w Statucie Emitenta.
Przedmiotowa zmiana Statutu dotyczyła zmiany akcji serii F z akcji imiennych na akcje na okaziciela w wyniku czego zmianie uległ §7 ust. 1 pkt. 6) Statutu Spółki.
Dotychczasowe brzmienie:
„65.000.000 (sześćdziesiąt pięć milionów) akcji imiennych serii F o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda, o numerach od 00000001 (jeden) do 65.000.000 (sześćdziesiąt pięć milionów).”

Nowe brzmienie:
„65.000.000 (sześćdziesiąt pięć milionów) akcji na okaziciela serii F o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda, o numerach od 00000001 (jeden) do 65.000.000 (sześćdziesiąt pięć milionów).”

Podstawa prawna: par. 4 ust. 2 pkt 2) Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu ,,Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect".
Źródło:Komunikaty spółek (EBI)
Tematy
Szybki kredyt dla firm online. Wniosek złożysz bez wizyty w placówce

Szybki kredyt dla firm online. Wniosek złożysz bez wizyty w placówce

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki