REKLAMA

FAST FINANCE S.A.: Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki Fast Finance S.A. w restrukturyzacji

2021-06-03 10:12
publikacja
2021-06-03 10:12
Spis treści:

1. RAPORT BIEŻĄCY

2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)

3. INFORMACJE O PODMIOCIE

4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ


Spis załączników:
01_ZWZ_2020_ogloszenie_20210603.pdf  (RAPORT BIEŻĄCY)
02_ZWZ_projekty_uchwal_wraz_z_uzasadnieniem.pdf  (RAPORT BIEŻĄCY)
03_liczba_akcji_ZWZ.pdf  (RAPORT BIEŻĄCY)
04_wzor.formularz.glosowanie.pelnomocnik_ZWZ.pdf  (RAPORT BIEŻĄCY)
05_wzor.pelnomocnictwa_ZWZ.pdf  (RAPORT BIEŻĄCY)
Sprawozdanie_RN_o_wynagrodzeniach.pdf  (RAPORT BIEŻĄCY)
Sprawozdanie_RN_z_oceny.pdf  (RAPORT BIEŻĄCY)
Sprawozdanie_z_dzialalnosci_RN.pdf  (RAPORT BIEŻĄCY)

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 12 / 2021
Data sporządzenia: 2021-06-03
Skrócona nazwa emitenta
FAST FINANCE S.A.
Temat
Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki Fast Finance S.A. w restrukturyzacji
Podstawa prawna
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
Treść raportu:

Zarząd spółki Fast Finance S.A. w restrukturyzacji z siedzibą we Wrocławiu na podstawie art. 399 § 1 Kodeksu Spółek Handlowych („KSH”) w zw. z art. 402(1) § 1 KSH zwołuje na dzień 30 czerwca 2020 r. na godz.12.00 Zwyczajne Walne Zgromadzenie, które odbędzie się we Wrocławiu przy ul. Borowskiej 283b (dalej "Zwyczajne Walne Zgromadzenie").

Treść ogłoszenia o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia oraz projekty uchwał, które zostaną przedłożone pod obrady Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia stanowią załączniki do niniejszego raportu bieżącego.

Zarząd Spółki informuje, że Rada Nadzorcza Emitenta pozytywnie zaopionowała sprawy, które mają być przedmiotem obrad Zwyczejnego Walnego Zgromadzenia.

Ponadto Zarząd Spółki przekazuje dokumenty istotne dla podejmowanych uchwał, które nie zostały uprzednio przekazane do publicznej wiadomości.


Podstawa prawna: § 19 ust. 1 pkt 1 i 2 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz.U. 2018 poz. 757).
Załączniki
Plik Opis
01_ZWZ_2020 ogłoszenie 20210603.pdf01_ZWZ_2020 ogłoszenie 20210603.pdf
02_ZWZ_projekty uchwał wraz z uzasadnieniem.pdf02_ZWZ_projekty uchwał wraz z uzasadnieniem.pdf
03_liczba akcji ZWZ.pdf03_liczba akcji ZWZ.pdf
04_wzor.formularz.glosowanie.pelnomocnik ZWZ.pdf04_wzor.formularz.glosowanie.pelnomocnik ZWZ.pdf
05_wzor.pelnomocnictwa ZWZ.pdf05_wzor.pelnomocnictwa ZWZ.pdf
Sprawozdanie RN o wynagrodzeniach.pdfSprawozdanie RN o wynagrodzeniach.pdf
Sprawozdanie RN z oceny.pdfSprawozdanie RN z oceny.pdf
Sprawozdanie z działalności RN.pdfSprawozdanie z działalności RN.pdf

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

INFORMACJE O PODMIOCIE    >>>

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2021-06-03 Tomasz Mihułka pełnomocnik
Źródło:Komunikaty spółek (ESPI)
Tematy
Jak otrzymać nawet 1500 zł od Alior Banku + 300 zł od Bankier.pl SPRAWDŹ!

Jak otrzymać nawet 1500 zł od Alior Banku + 300 zł od Bankier.pl SPRAWDŹ!

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki