REKLAMA

FAST FINANCE S.A.: Zmiana terminu publikacji raportu okresowego

2021-04-28 23:17
publikacja
2021-04-28 23:17
Spis treści:

1. RAPORT BIEŻĄCY

2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)

3. INFORMACJE O PODMIOCIE

4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 8 / 2021
Data sporządzenia: 2021-04-28
Skrócona nazwa emitenta
FAST FINANCE S.A.
Temat
Zmiana terminu publikacji raportu okresowego
Podstawa prawna
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
Treść raportu:
Zarządca spółki FAST FINANCE S.A. w restrukturyzacji z siedzibą we Wrocławiu ("Emitent"), w nawiązaniu do raportu bieżącego nr 5/2021 z dnia 31.01.2021 r., podaje nowy termin publikacji raportu rocznego i skonsolidowanego raportu rocznego za 2020 rok:
- raport roczny za 2020 r. – 31.05.2021 r.
- skonsolidowany raport roczny za 2020 r. – 31.05.2021 r.

Pozostałe terminy i informacje wskazane w raporcie bieżącym nr 5/2021 z dnia 31.01.2021 r. nie ulegają zmianie.

Powodem przesunięcia terminu publikacji raportu rocznego za 2020 rok i skonsolidowanego raportu rocznego za 2020 rok jest utrzymujący się stan epidemii wywołany zakażeniami wirusem SARS-CoV-2, który wpływa na procesy pracy nad sprawozdaniem finansowym Spółki i dokonaniem jego badania, w szczególności polegających na konieczności realizacji zadań w strukturze rozproszonej.Szczegółowa podstawa prawna:
§ 80 ust. 2 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim.

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

INFORMACJE O PODMIOCIE    >>>

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2021-04-28 Tomasz Mihułka pełnomocnik
Źródło:GPW - komunikaty spółek (ESPI)
Tematy
Konto Firmowe i Karta przez rok za bezwarunkowe 0 zł

Konto Firmowe i Karta przez rok za bezwarunkowe 0 zł

Advertisement

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki