WAŻNE

FAST FINANCE S.A.: Zmiana terminu publikacji raportu okresowego

2020-06-26 14:51
publikacja
2020-06-26 14:51
Spis treści:

1. RAPORT BIEŻĄCY

2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)

3. INFORMACJE O PODMIOCIE

4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 45 / 2020
Data sporządzenia: 2020-06-26
Skrócona nazwa emitenta
FAST FINANCE S.A.
Temat
Zmiana terminu publikacji raportu okresowego
Podstawa prawna
Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.
Treść raportu:
Zarządca Spółki Fast Finance S.A. w restrukturyzacji z siedzibą we Wrocławiu („Emitent”, „Spółka”), informuje, w nawiązaniu do raportów bieżących nr 2/2020 z dnia 30.01.2020 r., nr 26/2020 z dnia 18 marca 2020 r. oraz nr 37/2020 z dnia 28 kwietnia 2020 roku, podaje nowy termin publikacji raportu rocznego i skonsolidowanego raportu rocznego za 2019 rok poddanych badaniu przez firmę audytorską, wraz ze sporządzonym przez firmę audytorską sprawozdaniem z badania - do dnia 20 lipca 2020 roku.
Powodem przesunięcia terminu publikacji raportu rocznego i skonsolidowanego raportu rocznego za 2019 rok jest jeszcze trwający, po wskazaniach dokonanych przez biegłego, proces wprowadzenia do ksiąg rachunkowych Spółki i uwzględniania w sprawozdaniach finansowych odpowiednich okresów przychodów oraz należności z posiadanych przez Spółkę pakietów wierzytelności, które dotychczas ujęte były jako kwoty pozostające do rozliczenia w czasie. Ze względu na znaczną ilość posiadanych przez emitenta wierzytelności o zróżnicowanym charakterze zebranych w pakietach nabytych w przeszłości od różnych wierzycieli, proces ten wymaga analizy poszczególnych pakietów wierzytelności.

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

INFORMACJE O PODMIOCIE    >>>

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2020-06-26 Wojciech Horoch Pełnomocnik
Źródło:GPW - komunikaty spółek (ESPI)
Tematy
Zapytaj eksperta o kredyt hipoteczny

Zapytaj eksperta o kredyt hipoteczny

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki