REKLAMA

FAST FINANCE S.A.: Zmiana terminu publikacji raportów okresowych

2020-04-28 21:45
publikacja
2020-04-28 21:45
Spis treści:

1. RAPORT BIEŻĄCY

2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)

3. INFORMACJE O PODMIOCIE

4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 37 / 2020
Data sporządzenia: 2020-04-28
Skrócona nazwa emitenta
FAST FINANCE S.A.
Temat
Zmiana terminu publikacji raportów okresowych
Podstawa prawna
Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.
Treść raportu:
Zarządca Spółki Fast Finance S.A. w restrukturyzacji z siedzibą we Wrocławiu („Emitent”, „Spółka”), informuje, w nawiązaniu do raportów bieżących nr 2/2020 z dnia 30.01.2020 r. i nr 26/2020 z dnia 18 marca 2020 r., że w związku z utrudnieniami wynikającymi z pandemii wirusa SARS-CoV-2, jak również w związku z wydanym w dniu 7 kwietnia 2020 roku Rozporządzeniem Ministra Finansów w sprawie określenia innych terminów wykonania niektórych obowiązków sprawozdawczych i informacyjnych (Dz.U. z 2020 r., poz. 622), podaje nowe terminy publikacji:
- skonsolidowanego raportu półrocznego za I półrocze 2019 roku zawierającego dane, o których mowa w § 62 ust. 3 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (dane jednostkowe) – nie później niż do dnia 15 maja 2020 roku,
- raportu rocznego i skonsolidowanego raportu rocznego za 2019 rok poddanych badaniu przez firmę audytorską, wraz ze sporządzonym przez firmę audytorską sprawozdaniem z badania – nie później niż do dnia 30 czerwca 2020 roku.
.

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

INFORMACJE O PODMIOCIE    >>>

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2020-04-28 Wojciech Horoch Pełnomocnik
Źródło:GPW - komunikaty spółek (ESPI)
Tematy
Załóż eKonto w promocji i zyskaj 150 zł od Bankier.pl + do 300 zł od mBanku + do 300 zł w programie poleceń

Załóż eKonto w promocji i zyskaj 150 zł od Bankier.pl + do 300 zł od mBanku + do 300 zł w programie poleceń

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki