REKLAMA

FAST FINANCE S.A.: Zawiadomienie o przekroczeniu progu 25 % ogólnej liczby głosów w związku z nabyciem akcji Spółki

2021-09-23 17:11
publikacja
2021-09-23 17:11
Spis treści:

1. RAPORT BIEŻĄCY

2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)

3. INFORMACJE O PODMIOCIE

4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ


Spis załączników:
RB_222021_zawiadomienie_25.pdf  (RAPORT BIEŻĄCY)

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 22 / 2021
Data sporządzenia: 2021-09-23
Skrócona nazwa emitenta
FAST FINANCE S.A.
Temat
Zawiadomienie o przekroczeniu progu 25 % ogólnej liczby głosów w związku z nabyciem akcji Spółki
Podstawa prawna
Art. 70 pkt 1 Ustawy o ofercie - nabycie lub zbycie znacznego pakietu akcji
Treść raportu:
Zarządca Fast Finance S.A. w restrukturyzacji z siedzibą we Wrocławiu (dalej: "Spółka") w załączeniu przekazuje treść zawiadomienia, jakie wpłynęło w dniu 23.09.2021 r. do Spółki w trybie art. 69 ust. 1 pkt 1 Ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (Dz.U. 2020 poz. 2080 z późn. zm.)
Załączniki
Plik Opis
RB 222021 zawiadomienie 25.pdfRB 222021 zawiadomienie 25.pdf zawiadomienie o przekoczeniu progu 25% ogólnej liczby głosów

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

INFORMACJE O PODMIOCIE    >>>

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2021-09-23 Tomasz Mihułka pełnomocnik
Źródło:Komunikaty spółek (ESPI)
Tematy
Sprawdź ile możesz zyskać z Kontem Jakie Chcę

Sprawdź ile możesz zyskać z Kontem Jakie Chcę

Advertisement

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki