REKLAMA

FAST FINANCE S.A.: Zawarcie aneksu do porozumienia z obligatariuszami obligacji serii L, P, R i S dotyczącego bieżącego finansowania Emitenta oraz finansowania realizacji układu w ramach postępowania restrukturyzacyjnego

2021-02-17 21:27
publikacja
2021-02-17 21:27
Spis treści:

1. RAPORT BIEŻĄCY

2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)

3. INFORMACJE O PODMIOCIE

4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 6 / 2021
Data sporządzenia: 2021-02-17
Skrócona nazwa emitenta
FAST FINANCE S.A.
Temat
Zawarcie aneksu do porozumienia z obligatariuszami obligacji serii L, P, R i S dotyczącego bieżącego finansowania Emitenta oraz finansowania realizacji układu w ramach postępowania restrukturyzacyjnego
Podstawa prawna
Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.
Treść raportu:
Zarządca spółki FAST FINANCE S.A. w restrukturyzacji z siedzibą we Wrocławiu ("Emitent", "Spółka"), informuje, że w dniu 17 lutego 2021 r. zawarty został aneks do zawartego w dniu 21 lipca 2020 r. porozumienia pomiędzy Spółką a Panem Leszkiem Szwedo, Aureus Spółką z o.o., Akura Spółką z o.o., Tarinvest Spółką z o.o., Pactum S.A., Alternative Solution Spółką z o.o. ("Obligatariusze", "Wierzyciele") – wierzycielami Spółki, obligatariuszami wyemitowanych przez Spółkę niepublicznych obligacji serii L, P, R i S, na mocy którego zmianie uległ procentowy wskaźnik udziałów pozostawienia w Spółce wpływów z odzyskanych wierzytelności stanowiących zabezpieczenie wyemitowanych przez Emitenta obligacji serii L,P, R i S oraz z zarządzanego przez Spółkę pakietu wierzytelności należącego do wierzyciela – Tarinvest Spółki z o.o. ("Pakiet Tarinvest").

O zawarciu porozumienia Emitent informował Raportem Bieżącym nr 50/2020 z dnia 21 lipca 2020 r.

Strony przedmiotowego porozumienia postanowiły o zwiększeniu przekazywanych wpływów generowanych z odzyskanych wierzytelności:

• Pan Leszek Szwedo, Aureus Spółka z o.o., Akura Spółka z o.o., Tarinvest Spółka z o.o. zobowiązali się wobec Spółki do pozostawienia w Spółce do 60% wpływów z odzyskanych wierzytelności stanowiących zabezpieczenie spłaty obligacji serii R i S na cele związane z bieżącą działalnością Spółki oraz wykonanie układu zaproponowanego przez Spółkę i przegłosowanego przez jej wierzycieli w ramach postępowania restrukturyzacyjnego oraz przeznaczenia pozostałych wpływów z tych wierzytelności w pierwszej kolejności na wykup wartości nominalnej obligacji serii R i S,

• Pactum S.A. zobowiązało się wobec Spółki do pozostawienia w Spółce do 60% wpływów z odzyskanych wierzytelności stanowiących zabezpieczenie spłaty obligacji serii L na cele związane z bieżącą działalnością Spółki oraz wykonanie układu zaproponowanego przez Spółkę i przegłosowanego przez jej wierzycieli w ramach postępowania restrukturyzacyjnego oraz przeznaczenia pozostałych wpływów z tych wierzytelności w pierwszej kolejności na wykup wartości nominalnej obligacji serii L,

• Alternative Solution spółka z o.o. zobowiązała się wobec Spółki do pozostawienia w Spółce do 60% wpływów z odzyskanych wierzytelności stanowiących zabezpieczenie spłaty obligacji serii P na cele związane z bieżącą działalnością Spółki oraz wykonanie układu zaproponowanego przez Spółkę i przegłosowanego przez jej wierzycieli w ramach postępowania restrukturyzacyjnego oraz przeznaczenia pozostałych wpływów z tych wierzytelności w pierwszej kolejności na wykup wartości nominalnej obligacji serii P,

• Tarinvest spółka z o.o. zobowiązała się wobec Spółki do pozostawienia w Spółce do 60% wpływów z odzyskanych wierzytelności z Pakietu Tarinvest na cele związane z bieżącą działalnością Spółki oraz wykonanie układu zaproponowanego przez Spółkę i przegłosowanego przez jej wierzycieli w ramach postępowania restrukturyzacyjnego,

Pozostałe warunki przedmiotowego porozumienia nie uległy zmianie.

Dodatkowo, w nawiązaniu do informacji zawartych w raportach bieżących nr 50/2020 z dnia 21 lipca 2021 r. oraz nr 17/2020 z dnia 28 lutego 2020 r., Emitent wskazuje, że wskazane w jego treści wartości nominalne obligacji serii L, P, R i S nie uległy żadnym zmianom.

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

INFORMACJE O PODMIOCIE    >>>

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2021-02-17 Tomasz Mihułka pełnomocnik
Źródło:GPW - komunikaty spółek (ESPI)
Tematy
Konto Przekorzystne z premią do 300 zł

Konto Przekorzystne z premią do 300 zł

Advertisement

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki