0,0900 zł
0,00% 0,0000 zł
Fast Finance SA (FFI)

Ustanowienie zastawu na aktywach o znacznej wartości

Spis treści:

1. RAPORT BIEŻĄCY

2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)

3. INFORMACJE O PODMIOCIE

4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 2 / 2015
Data sporządzenia: 2015-03-05
Skrócona nazwa emitenta
FAST FINANCE S.A.
Temat
Ustanowienie zastawu na aktywach o znacznej wartości
Podstawa prawna
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
Treść raportu:
Zarząd spółki Fast Finance S.A. z siedzibą we Wrocławiu ("Emitent"), informuje, że ustanowiony został zastaw rejestrowy na aktywach o znacznej wartości, będących wierzytelnościami znajdującymi się w portfelu Emitenta:
1/ Zastaw rejestrowy został ustanowiony na rzecz Administratora Zastawu - Kancelarii Prawnej, zabezpieczającej interesy obligatariuszy dla emisji obligacji o wartości do 30 mln zł.
2/ Zastaw rejestrowy został ustanowiony postanowieniem Sądu z dnia 4 marca 2015 roku, przy czym Zarząd Emitenta otrzymał odpis z rejestru zastawów dnia 5 marca 2015 r.
3/ Zastaw rejestrowy został ustanowiony na zbiorze wierzytelności posiadanych przez Emitenta z tytułu niespłaconych kredytów lub pożyczek nabytych od banków komercyjnych. Wartość zbioru wierzytelności oszacowano na 75.007.703,45 zł.
4/ Na dzień wpisu zastawu rejestrowego, szacunkowa wartość wierzytelności przyszłej, która jest zabezpieczona zastawem (emisja obligacji), to wartość maksymalna 30 mln zł. Wartość ewidencyjna zbioru wierzytelności będących przedmiotem zastawu w księgach Emitenta wynosiła na dzień 6 lutego 2015 roku 75.007.703,45 zł.
5/ Osoba, na rzecz której ustanowiono zastaw, nie jest powiązana z Emitentem i jego osobami zarządzającymi lub nadzorującymi.
6/ Aktywa zostały uznane za znaczące, z uwagi na fakt, że ich wartość przekracza 10% kapitałów własnych emitenta.
Dalsze informacje dotyczące przedmiotowej sprawy będą publikowane w formie raportów bieżących.

Podstawa prawna: § 5 ust. 1 pkt 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. z 2009 roku Nr 33, Poz. 259 z późn. zm.)

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

INFORMACJE O PODMIOCIE    >>>

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2015-03-05 Jacek Longin Daroszewski Prezes Zarządu Jacek Longin Daroszewski
2015-03-05 Jacek Zbigniew Krzemiński Wiceprezes Zarządu Jacek Zbigniew Krzemiński
Źródło: GPW - komunikaty spółek (ESPI)
Dodałeś komentarz Twój komentarz został zapisany i pojawi się na stronie za kilka minut.

Jeszcze nikt nie skomentował tego artykułu - Twój komentarz może być pierwszy.

Nowy komentarz

Anuluj
Polecane
Najnowsze
Popularne
Przejdź do strony za 5 Przejdź do strony »

Czy wiesz, że korzystasz z adblocka?
Reklamy nie są takie złe

To dzięki nim możemy udostępniać
Ci nasze treści.