REKLAMA

FAST FINANCE S.A.: Ustalenia poczynione z firmą audytorską

2022-12-23 20:32
publikacja
2022-12-23 20:32
Spis treści:

1. RAPORT BIEŻĄCY

2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)

3. INFORMACJE O PODMIOCIE

4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 22 / 2022
Data sporządzenia: 2022-12-23
Skrócona nazwa emitenta
FAST FINANCE S.A.
Temat
Ustalenia poczynione z firmą audytorską
Podstawa prawna
Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.
Treść raportu:
Zarządca spółki FAST FINANCE S.A. w restrukturyzacji z siedzibą we Wrocławiu ["Emitent"] w nawiązaniu do raportu bieżacego numer 19/2022 z dnia 15.12.2022 r. w związku z podjętymi działaniami w zakresie wyjaśnienia zaistniałej sytuacji z firmą audytorską Pol-Tax sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie informuje, że:
- w zakresie umowy z Emitentem nr 3/B/2021 Strony umowy wyjaśniły sobie kwestię płatności zobowiązań wynikających z tej umowy, stan ich rozliczeń na dzień 23.12.2022 r. zamyka się saldem "0" , uznały zgodnie wypowiedzenie w/w umowy, niezależnie od jej skuteczności, za nie złożone, a umowę nr 3/B/2021 za nie wypowiedzianą i obowiązującą,
- w zakresie umowy nr 4/B/2021 z jednostką zależną od Emitenta - spółką FF Inkaso sp. z o.o. z siedzibą we Wrocławiu ["FF Inkaso"] Strony w dniu 23.12.2022 r. zawarły porozumienie o rozwiązaniu umowy o przeprowadzenie badania sprawozdania finansowego z dniem 23.12.2022 r. wskazując, że realizacja w/w umowy stała się dla FF Inkaso bezprzedmiotowa, gdyż FF Inkaso nie jest podmiotem zobowiązanym do przeprowadzenia badania, wobec braku spełnienia ustawowych przesłanek do badania sprawozdania finansowego, wynikająych z ustawy o rachunkowości.

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

INFORMACJE O PODMIOCIE    >>>

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2022-12-23 Tomasz Mihułka pełnomocnik
Źródło:Komunikaty spółek (ESPI)
Tematy
MINI pełne przygód.

MINI pełne przygód.

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki