REKLAMA

FAST FINANCE S.A.: Przekazanie kolejnej transzy środków na rzecz Administratora Zastawu obligacji serii M

2021-04-07 22:01
publikacja
2021-04-07 22:01
Spis treści:

1. RAPORT BIEŻĄCY

2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)

3. INFORMACJE O PODMIOCIE

4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 7 / 2021
Data sporządzenia: 2021-04-07
Skrócona nazwa emitenta
FAST FINANCE S.A.
Temat
Przekazanie kolejnej transzy środków na rzecz Administratora Zastawu obligacji serii M
Podstawa prawna
Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.
Treść raportu:
Zarządca Fast Finance S.A. w restrukturyzacji („Emitent”, "Spółka") informuje, że przekazał w dniu 7.04.2021 roku na rachunek bankowy Administratora Zastawu obligacji serii M ("Administrator Zastawu") kolejną transzę
środków finansowych z tytułu wpływów z umowy serwisowej wierzytelności, stanowiących zabezpieczenie
obligacji serii M, w kwocie 130.000 zł. (słownie: sto trzydzieści tysięcy złotych).
Zgodnie z założeniami z powyższej kwoty Administrator Zastawu dokona przelewu środków pieniężnych na rachunek Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych na poczet zmniejszenia wartości nominalnej
obligacji serii M, o czym Spółka poinformuje odrębnym komunikatem, po otrzymaniu stosownej informacji od Administratora Zastawu.


Emitent przekazał dotychczas na rachunek Administratora Zastawu kwotę w łącznej wysokości 946 701,40 zł. (słownie: dziewięćset czterdzieści sześć tysięcy siedemset jeden złotych i 40/100).

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

INFORMACJE O PODMIOCIE    >>>

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2021-04-07 Tomasz Mihułka pełnomocnik
Źródło:GPW - komunikaty spółek (ESPI)
Tematy
Kredyt dla firm do 350 tys. na dowolny cel z decyzją online nawet w 10 minut

Kredyt dla firm do 350 tys. na dowolny cel z decyzją online nawet w 10 minut

Advertisement

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki