REKLAMA

FAST FINANCE S.A.: Oddalenie powództwa o stwierdzenie nieważności uchwały Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

2021-08-31 13:39
publikacja
2021-08-31 13:39
Spis treści:

1. RAPORT BIEŻĄCY

2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)

3. INFORMACJE O PODMIOCIE

4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 21 / 2021
Data sporządzenia: 2021-08-31
Skrócona nazwa emitenta
FAST FINANCE S.A.
Temat
Oddalenie powództwa o stwierdzenie nieważności uchwały Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Podstawa prawna
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
Treść raportu:
Zarządca Spółki Fast Finance S.A. w restrukturyzacji z siedzibą we Wrocławiu ("Spółka", "Emitent") , w nawiązaniu do raportu bieżącego nr 32/2020 z dnia 1 kwietnia 2020 r., raportu bieżącego nr 34/2020 z dnia 11 kwietnia 2020r, raportu bieżącego nr 38/2020 z dnia 13 maja 2020 roku oraz raportu bieżącego nr 44/2020 z dnia 9 czerwca 2020r., informuje, że powziął dzisiaj wiadomość o wydaniu przez Sąd Okręgowy we Wrocławiu w dniu 31 sierpnia 2021 r. wyroku, w którym Sąd w całości oddalił powództwo Pana Marcina Pomirskiego, akcjonariusza Spółki, o stwierdzenieo na podstawie art. 425 § 1 k.s.h nieważności ewentualnie o uchylenie na podstawie art. 422 § 1 k.s.h. uchwały numer 11 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 2 marca 2020 roku.. Wyrok nie jest prawomocny. O wniesieniu powództwa i stanowisku Spółki Emitent informował w w/w raportach bieżących.

Podstawa prawna:
§ 19 ust. 1 pkt 10 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz.U. 2018 r. poz. 757).

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

INFORMACJE O PODMIOCIE    >>>

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2021-08-31 Tomasz Mihułka pełnomocnik
Źródło:Komunikaty spółek (ESPI)
Tematy
Najlepsze konta osobiste dla młodych – październik 2021 r.

Najlepsze konta osobiste dla młodych – październik 2021 r.

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki