REKLAMA

FAST FINANCE S.A.: Modyfikacja propozycji układowych

2021-08-17 23:15
publikacja
2021-08-17 23:15
Spis treści:

1. RAPORT BIEŻĄCY

2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)

3. INFORMACJE O PODMIOCIE

4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ


Spis załączników:
RB202021_aktualne_propozycje_ukladowe.pdf  (RAPORT BIEŻĄCY)

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 20 / 2021
Data sporządzenia: 2021-08-17
Skrócona nazwa emitenta
FAST FINANCE S.A.
Temat
Modyfikacja propozycji układowych
Podstawa prawna
Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.
Treść raportu:
Zarządca Spółki Fast Finance S.A. w restrukturyzacji z siedzibą we Wrocławiu ("Spółka") w nawiązaniu do raportu bieżącego nr 11/2020 z dnia 14 lutego 2020 roku oraz raportu nr 20/2020 z dnia 6 marca 2020 r. informuje, że w dniu 17 sierpnia 2021 r. złożył w Sądzie Rejonowym dla Wrocławia-Fabrycznej VIII Wydział Gospodarczy do spraw upadłościowych i restrukturyzacyjnych do akt sprawy o sygn. VIII GRu 1/19 informację zawierającą: modyfikację propozycji układowych oraz test prywatnego wierzyciela w odniesieniu do zmodyfikowanych propozycji układowych wraz z informacją o skierowaniu do wszystkich wierzycieli publicznoprawnych w dniu 17 sierpnia 2021 r. w trybie art. 204 ustawy z dnia 15 maja 2015 r. - Prawo Restrukturyzacyjne: planu restrukturyzacyjnego zawierającego modyfikację propozycji układowych oraz test prywatnego wierzyciela w odniesieniu do zmodyfikowanych propozycji układowych.

1. Aktualna treść propozycji układowych stanowi załącznik do niniejszego raportu.
2. Z przeprowadzonego testu prywatnego wierzyciela wynika, że:
- oferowane przez Spółkę propozycje układowe skierowane do wierzycieli prawa publicznego są nie mniej korzystne niż skierowane do wierzycieli prywatnych, a zatem ich aprobata jest dopuszczalna jako zgodna z racjonalnością rynku w zachowaniu wobec Spółki w jej stanie,
- nie będzie zachodzić przypadek udzielenia niedopuszczalnej pomocy publicznej, gdyż wierzyciele prawa publicznego, działając w obronie należnych im wierzytelności i głosując za układem, zachowają się z racjonalnością, której w danych warunkach rynkowych i względem Spółki w określonym stanie można oczekiwać także ze strony każdego wierzyciela prywatnego.
Załączniki
Plik Opis
RB202021_aktualne propozycje układowe.pdfRB202021_aktualne propozycje układowe.pdf

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

INFORMACJE O PODMIOCIE    >>>

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2021-08-17 Tomasz Mihułka pełnomocnik
Źródło:Komunikaty spółek (ESPI)
Tematy
Ubezpieczenie NNW Studenta dedykowane dla studentów i uczniów wyższych uczelni z 10% rabatem

Ubezpieczenie NNW Studenta dedykowane dla studentów i uczniów wyższych uczelni z 10% rabatem

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki