REKLAMA
PIT 2023

FAST FINANCE S.A.: Informacja na temat publikacji raportu okresowego

2023-09-26 23:33
publikacja
2023-09-26 23:33
Spis treści:

1. RAPORT BIEŻĄCY

2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)

3. INFORMACJE O PODMIOCIE

4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 23 / 2023
Data sporządzenia: 2023-09-26
Skrócona nazwa emitenta
FAST FINANCE S.A.
Temat
Informacja na temat publikacji raportu okresowego
Podstawa prawna
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
Treść raportu:
Zarząd Spółki FAST FINANCE S.A. z siedzibą we Wrocławiu ["Spółka"] informuje, że dzisiaj przekaże do publicznej wiadomości raport okresowy - skonsolidowany raport półroczny za I półrocze 2023 r. bez raportu z badania tego sprawozdania przez firmę audytorską.
Rok 2022 był ostatnim rokiem obrotowym, za który poprzedni audytor dokonał badania sprawozdania finansowego Spółki. W związku z sytuacją, w której w ostatnich latach co do niektórych firm prowadzących działalność windykacyjną, które finansowały swoją działalność poprzez emisję obligacji, pojawiały się zastrzeżenia, co przełożyło się również na zastrzeżenia dotyczące realizowanych prac przez audytorów przy badaniach sprawozdań finansowych tych firm ,nie wszystkie firmy audytorskie zainteresowane były do złożenia ofert na zbadanie sprawozdań finansowych Spółki lub oferta cenowa w związku z oceną przez firmę audytorska swojego ryzyka była dla Spółki nie do zaakceptowania. Dodatkowo na dzień sporządzenia raportu okresowego audytorzy, z którymi podejmowano rozmowy nie chcieli zdecydować się zawrzeć umowę na badania sprawozdań finansowych Emitenta na najbliższe lata, głównie z powodu oczekiwania audytorów na działania Spółki co do realizacji płatności pierwszej raty układowej i weryfikacji podawanych przez Emitenta, we wcześniejszych okresach sprawozdawczych, założeń dotyczących kontynuacji działalności gospodarczej. Obecnie, po realizacji pierwszej raty układowej i podejmowaniu dalszych działań co do realizacji układu, Rada Nadzorcza, która powołana została w dniu 12 września 2023 r. podejmie decyzję co do wyboru audytora. Po wyborze, Emitent wraz z firmą audytorską uzgodni termin badania, przekazania go organom Spółki i poda do publicznej wiadomości dane dotyczące publikacji pełnego zakresu raportu okresowego.

Zarząd Emitenta uznał, że zasadnym jest prezentacja danych finansowych wraz z sprawozdaniem Zarządu do wiadomości publicznej z zastrzezeniem, że prezentowane dane nie są przebadane przez frimę audytorską i mogą ulec zmianie.

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

INFORMACJE O PODMIOCIE    >>>

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2023-09-26 Tomasz Mihułka Prezes Zarządu
Źródło:Komunikaty spółek (ESPI)
Tematy
Kredyt hipoteczny własny kąt 0% prowizji (RRSO: 9,83%)

Kredyt hipoteczny własny kąt 0% prowizji (RRSO: 9,83%)

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki