REKLAMA

FAST FINANCE S.A.: Informacja na temat opublikowanego raportu półrocznego

2021-10-07 23:22
publikacja
2021-10-07 23:22
Spis treści:

1. RAPORT BIEŻĄCY

2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)

3. INFORMACJE O PODMIOCIE

4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 25 / 2021
Data sporządzenia: 2021-10-07
Skrócona nazwa emitenta
FAST FINANCE S.A.
Temat
Informacja na temat opublikowanego raportu półrocznego
Podstawa prawna
Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.
Treść raportu:
Zarządca Fast Finance S.A. w restrukturyzacji ["Emitent", "Spółka"] informuje, że w przekazanym przez Spółkę w dniu 30.09.2021 r. skonsolidowanym raporcie za I półrocze 2021 r. nie zamieszczono: raportu z przeglądu półrocznego skróconego sprawozdania finansowego oraz raportu z przeglądu półrocznego skróconego skonsolidowanego sprawozdania finansowego.
Sprawozdanie finansowego Emitenta za I półrocze 2021 r. jest pierwszym sprawozdaniem podlegającym przeglądowi po zmianie przez Spółkę dotychczasowego audytora. W tym zakresie prace nowego audytora podczas pierwszego przeglądu dokumentacji Spółki obejmujące zapoznanie się nie tylko z dokumentacją finansową ale i ze Spółką, w tym w ujęciu chronologicznym przyczynami zaistnienia przesłanek do złożenia wniosku o otwarcie postępowania restrukturyzacyjnego oraz przebiegu tego postępowania i dokumentacją z tym związaną, przełożyły się na większe niż standardowe, przy prowadzeniu przez audytorów badań sprawozdań finansowych, zaangażowanie czasowe po obu stronach.
Przygotowując raport za I półrocze 2021 r. nic nie wskazywano, że Spółka nie otrzyma ostatecznych raportów z przeglądów w dniu zaplanowanym na publikację raportu za I półrocze 2021 r. Proponowane korekty przez audytora uniemożliwiły zakończenie prac do końca dnia 30.09.2021 r. Od dnia 1.10.2021 Spółka dążyła do jak najszybszego otrzymania i opublikowania raportów. W żadnej mierze działania Emitenta nie były i nie są zamierzone na nie zamieszczenie raportów z przeglądów. Również kolejne dni nie wskazywały, że Spółka nie będzie w stanie w krótkim czasie opublikować w/w raportów. Dzisiaj, tj. 7.10.2021 r. w toku uzgodnionych prac ustalono z audytorem, że Spółka opublikuje raport z przeglądu półrocznego skróconego sprawozdania finansowego oraz raport z przeglądu półrocznego skróconego skonsolidowanego sprawozdania finansowego w dniu 15.10.2021 r.

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

INFORMACJE O PODMIOCIE    >>>

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2021-10-07 Tomasz Mihułka pełnomocnik
Źródło:Komunikaty spółek (ESPI)
Tematy
0 zł za prowadzenie konta! Otwórz PKO Konto za Zero >>

0 zł za prowadzenie konta! Otwórz PKO Konto za Zero >>

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki