REKLAMA

FAST FINANCE S.A.: Harmonogram publikacji raportów okresowych w 2023 roku

2023-01-31 17:45
publikacja
2023-01-31 17:45
Spis treści:

1. RAPORT BIEŻĄCY

2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)

3. INFORMACJE O PODMIOCIE

4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 3 / 2023
Data sporządzenia: 2023-01-31
Skrócona nazwa emitenta
FAST FINANCE S.A.
Temat
Harmonogram publikacji raportów okresowych w 2023 roku
Podstawa prawna
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
Treść raportu:
Zarząd Spółki FAST FINANCE S.A. z siedzibą we Wrocławiu ["Emitent", "Spółka"], działając na podstawie § 80 ust. 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim [Dz. U. z 2018 r., poz. 757], [dalej "Rozporządzenie"], niniejszym przekazuje do publicznej wiadomości harmonogram przekazywania przez Emitenta raportów okresowych w 2023 roku:

- raport roczny za 2022 r. – 26.04.2023 r.,
- skonsolidowany raport roczny za 2022 r. – 26.04.2023 r.,
- skonsolidowany raport kwartalny za I kwartał 2023 r. – 23.05.2023 r.,
- skonsolidowany raport półroczny za I półrocze 2023 r. – 26.09.2023 r.,
- skonsolidowany raport kwartalny za III kwartał 2023 r. – 23.11.2023 r.

Emitent nie będzie przekazywać raportu kwartalnego i skonsolidowanego raportu kwartalnego za drugi i ostatni kwartał roku obrotowego [§ 79 ust. 2 Rozporządzenia].

Skonsolidowany raport półroczny będzie zawierał półroczne skrócone sprawozdanie finansowe Spółki [jednostkowe] wraz z raportem firmy audytorskiej z jego przeglądu, dlatego odrębny raport półroczny [jednostkowy] nie będzie sporządzany i publikowany [§ 62 ust. 3 Rozporządzenia].

Skonsolidowane raporty kwartalne będą zawierały odpowiednie kwartalne informacje finansowe dotyczące Spółki [w ujęciu jednostkowym], dlatego odrębny raport kwartalny [jednostkowy] nie będzie sporządzany i publikowany [§ 62 ust. 1 Rozporządzenia].

Szczegółowa podstawa prawna: § 80 ust. 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim [Dz. U. z 2018 r., poz. 757].

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

INFORMACJE O PODMIOCIE    >>>

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2023-01-31 Tomasz Mihułka pełnomocnik
Źródło:Komunikaty spółek (ESPI)
Tematy
MINI pełne przygód.

MINI pełne przygód.

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki