REKLAMA

FAST FINANCE S.A.: Harmonogram publikacji raportów okresowych w 2021 r.

2021-01-31 22:10
publikacja
2021-01-31 22:10
Spis treści:

1. RAPORT BIEŻĄCY

2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)

3. INFORMACJE O PODMIOCIE

4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 5 / 2021
Data sporządzenia: 2021-01-31
Skrócona nazwa emitenta
FAST FINANCE S.A.
Temat
Harmonogram publikacji raportów okresowych w 2021 r.
Podstawa prawna
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
Treść raportu:
Zarządca Fast Finance S.A. w restrukturyzacji („Spółka”) podaje daty publikacji raportów okresowych Spółki w roku obrotowym (równemu rokowi kalendarzowemu) 2021:

- raport roczny za 2020 r. – 30.04.2021 r.,
- skonsolidowany raport roczny za 2020 r. – 30.04.2021 r.,
- skonsolidowany raport kwartalny za I kwartał 2021 r. – 31.05.2021 r.,
- skonsolidowany raport półroczny za I półrocze 2021 r. – 30.09.2021 r.,
- skonsolidowany raport kwartalny za III kwartał 2021 r. – 29.11.2021 r.

Skonsolidowany raport półroczny będzie zawierał półroczne skrócone sprawozdanie finansowe Spółki (jednostkowe) wraz z raportem firmy audytorskiej z jego przeglądu, dlatego odrębny raport półroczny (jednostkowy) nie będzie sporządzany i publikowany.

Skonsolidowane raporty kwartalne będą zawierały odpowiednie kwartalne informacje finansowe dotyczące Spółki (w ujęciu jednostkowym), dlatego odrębny raport kwartalny (jednostkowy) nie będzie sporządzany i publikowany.


Szczegółowa podstawa prawna:
§ 80 ust. 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz.U. 2018 poz. 757)MESSAGE (ENGLISH VERSION)

INFORMACJE O PODMIOCIE    >>>

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2021-01-31 Tomasz Mihułka pełnomocnik
Źródło:GPW - komunikaty spółek (ESPI)
Tematy
Sprawdź jak zyskać z Kontem Jakie Chcę

Sprawdź jak zyskać z Kontem Jakie Chcę

Advertisement

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki