REKLAMA

FASING: Nabycie akcji MOJ S.A.

2020-11-23 13:06
publikacja
2020-11-23 13:06
Spis treści:

1. RAPORT BIEŻĄCY

2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)

3. INFORMACJE O PODMIOCIE

4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 47 / 2020
Data sporządzenia: 2020-11-23
Skrócona nazwa emitenta
FASING
Temat
Nabycie akcji MOJ S.A.
Podstawa prawna
Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.
Treść raportu:
Zarząd spółki Fabryki Sprzętu i Narzędzi Górniczych Grupa Kapitałowa FASING S.A. informuje, że w wyniku rozliczenia w dniu 23 listopada 2020 r. transakcji nabycia akcji w wyniku wezwania ma sprzedaż pozostałych akcji MOJ S.A., dalej Spółki, ogłoszonego w dniu 25 września 2020 roku („Wezwanie”) za pośrednictwem pomiotu pośredniczącego tj. Domu Maklerskiego BOŚ S.A. przez Strony Porozumienia z dnia 24 września 2020 r. doszło do nabycia 977.205 akcji zwykłych na okaziciela Spółki, uprawniających do 977.205 głosów na walnym zgromadzeniu Spółki i stanowiących 9,94 % akcji w kapitale zakładowym oraz 6,92 % głosów w ogólnej liczbie głosów na walnym zgromadzeniu Spółki. Jedynym podmiotem nabywającym jest Emitent.

Uwzględniając nabycie akcji w ramach Wezwania oraz dotychczasowy stan posiadania, Emitentowi przysługuje bezpośrednio 5.570.680 szt. akcji Spółki, co stanowi łącznie 56,69 % kapitału zakładowego i odpowiada łącznie 9.864.155 głosom na walnym zgromadzeniu Spółki, które stanowią 68,86 % ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu Spółki.

O zawarciu porozumienia akcjonariuszy spółki MOJ S.A. informowaliśmy raportem bieżącym nr 37/2020 w dniu 24.09.2020r., a o ogłoszeniu wezwania do zapisywania się na sprzedaż akcji MOJ S.A. raportem bieżącym nr 39/2020 w dniu 25.09.2020r.

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

INFORMACJE O PODMIOCIE    >>>

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2020-11-23 Zofia Guzy Wiceprezes Zarządu
2020-11-23 Piotr Neumann Prokurent
Źródło:GPW - komunikaty spółek (ESPI)
Tematy

Otwórz konto w promocjach: 300 zł premii za otwarcie i polecenie konta

Advertisement

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki